Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-10-30">30 oktober 2018</time>

HRF får toppbetyg av medlemmarna, enligt Novus

Broschyrer för medlemsvärvning

HRF får toppbetyg av medlemmarna, visar en ny undersökning från Novus. Dessutom uppger ytterligare 55 000 att de vill bli medlemmar.
Men det finns också brister. Sju av tio hörselskadade har aldrig fått eller sett något erbjudande om att bli HRF-medlem.

Svar från 3 000


 • Novus undersökning om medlemskap i HRF består av två delar – dels en enkät besvarad av drygt 1 900 medlemmar, 30-80 år, dels en enkät bland cirka 1100 hörselskadade som inte är medlemmar, 18-79 år. Båda var webbenkäter.
 • NPS (Net Promotor Score) är ett standardiserat sätt att mäta kunders/medlemmars inställning till företag/organisationer. Skalan går från 0 till 10 och klassar enligt följande: Ambassadörer 9-10, Passiva 7-8, Kritiker 0-6. NPS-värdet utgör skillnaden mellan andelen ambassadörer och andelen kritiker.

Över 80 procent av HRFs medlemmar är ganska eller mycket positiva till HRF, enligt en undersökning om medlemskap som undersökningsföretaget Novus har genomfört under året. Knappt en procent är negativ.

– Fantastiskt roligt! Det här kan alla våra engagerade eldsjälar runt om i landet ta åt sig äran av, säger Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.

”Exceptionellt bra”

HRF får även mycket höga poäng av medlemmarna på den så kallade NPS-skalan, som väger andelen ”ambassadörer” (som skulle rekommendera HRF till en vän) mot andelen ”kritiker” (skulle inte rekommendera). I HRF överväger ambassadörerna, med 43 procentenheter.

– Det är ett exceptionellt bra betyg. Det är sällan vi ser så bra värden, säger Per Fernström, seniorkonsult på Novus.

En av tio vill bli medlem

HRF ligger bra till också bland hörselskadade som inte är medlemmar. I stort sett alla (97 procent) har hört talas om Hörselskadades Riksförbund, och så många som en av tio svarar att de är ganska eller mycket intresserade av att bli medlemmar. Det motsvarar ungefär 55 000 personer.

Det är glädjande besked för HRF, som under flera år har haft vikande medlemssiffror. Vid årsskiftet låg medlemsantalet på cirka 24 000.

Behöver ställa frågan

Men undersökningen visar också att HRF har problem med att nå ut till hörselskadade som inte är medlemmar. Så många som sju av tio uppger att de aldrig har sett eller fått något erbjudande om att bli medlem. Ingen har ställt frågan.

Och även om nästan alla hörselskadade känner till att HRF finns, så svarar varannan att de vet i stort sett inget alls om vad HRF vill och gör. Det här är ett problem, enligt Novus, eftersom ju mer en person vet om HRF, desto positivare intryck har hen av organisationen.

– Vi behöver bli bättre på att tala om vad HRF vill och gör. Och se till att vi alltid ställer frågan: ”Vill du bli medlem?”, säger Mattias Lundekvam.


Bli medlem!

Välkommen som medlem i HRF!
Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle där alla hörselskadade kan leva i jämlikhet och full delaktighet. Bra, eller hur? Engagera dig redan idag!

Fyll i och skicka in medlemsansökan 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.