Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-03-12">12 mars 2015</time>

HRF: ”Börja texta TV4:s digitala utbud!”

Börja texta TV4:s digitala utbud – nyhetssändningar och inslag på webben och i appar! Den uppmaningen riktar HRF till TV4, sedan bolaget meddelat att de ska lägga ner sin nyhetsförmedling via text-tv före sommaren.

tv4_text.img_assist_custom-320x247
På måndagen meddelade TV4 att de har beslutat att lägga ner sina nyhetssidor på text-tv före sommaren. Programtextningen kommer att finnas kvar på sidan 199, som vanligt, men nyhetsnotiserna plockas bort, eftersom allt färre tittar på de sidorna.

– Samtidigt ser vi en enorm tillväxt i digitalt tittande, inte minst när det gäller nyheter, säger Viveka Hansson, programdirektör för Nyheter och samhälle, och uppger samtidigt att TV4 kommer att använda pengarna från text-tv ”på annat sätt digitalt” – oklart hur.

”Lägg pengarna på textning!”

Därför uppmanar nu HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, TV4, att lägga pengarna på textning av nyhetssändningar och inslag på webben. I ett brev till Viveka Hansson konstaterar HRF att TV4:s webb är otillgänglig för hörselskadade och döva, eftersom inga nyhetssändningar eller inslag i det digitala utbudet textas. Och det duger inte alls.

”I dag är det något av en självklarhet att kunna ta del av nyheter när vi själva har tid och möjlighet, på webben och i appar. Ni talar själva om ’en enorm tillväxt i digitalt tittande’. Det gäller givetvis även oss hörselskadade”, skriver Jan-Peter Strömgren.


Hela HRFs brev till Viveka Hansson, programdirektör för Nyheter och samhälle, TV4:

Börja texta TV4:s digitala utbud!

Det är beklagligt att TV4 har beslutat att lägga ner nyhetsförmedlingen via text-tv, anser vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF).
Vi säger inte det för att vi älskar text-tv i sig. Vi säger det för att dessa korta nyhetsnotiser har gjort att även vi som hör dåligt kan ta del av de viktigaste nyheterna från TV4, oavsett tidpunkt. Vi kan nämligen inte, som många andra, ta del av TV4 Nyheterna genom att gå in på TV4.se. Här finns visserligen Nyheternas sändningar och klipp med olika inslag. Men inget av det är textat. I praktiken innebär det att vi hörselskadade är utestängda från det mesta av TV4s digitala utbud av nyheter.
Om vi vill ta del av TV4s nyhetsrapportering återstår därmed bara ett alternativ: att se till att vi befinner oss framför en tv just vid de tidpunkter då TV4 Nyheterna sänds med textning – vardagar kl 19 och 22, och helger kl 19.
Denna begränsning är otidsenlig. Visserligen är vi mycket glada över direkttextningen av TV4 Nyheterna – vi skulle gärna se att samtliga nyhetssändningar textas! Men i vår tid, som präglas av snabba nyhetscykler och play-funktioner, räcker det inte. I dag är det något av en självklarhet att kunna ta del av nyheter när vi själva har tid och möjlighet, på webben och i appar. Ni talar själva om ”en enorm tillväxt i digitalt tittande”. Det gäller givetvis även oss hörselskadade.

I ljuset av detta säger vi: Börja texta era nyhetssändningar och inslag på webben! Använd de resurser ni sparar på neddragningen av text-tv till en satsning på textning av ert digitala nyhetsutbud.

Vi är ungefär 1,4 miljoner hörselskadade i Sverige, varav mer än hälften är under 65 år. Det handlar alltså om en stor grupp mediekonsumenter.
Textning innebär också att ni ökar tillgängligheten även för tittare som hör bra. Till exempel alla som befinner sig på platser med mycket bakgrundsljud och i situationer då ljudet inte kan vara på. Även många med annat förstaspråk använder undertexter. Undertexter ökar dessutom sökbarheten på webben. Ord och fraser i undertexterna hjälper Google att matcha sökningar med filmklipp så att fler hittar dem och ni blir synligare.
Vi träffar gärna er på TV4 för att prata mer om detta, och hur ni med en enkel omfördelning av resurser kan stärka er position som en angelägen och ansvarstagande nyhetsförmedlare.

Vänliga hälsningar
Jan-Peter Strömgren
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Länkar:

TV4 lägger ner text-tv (TV4.se 2015-03-09)
Textade program, men inte text-tv (TV4s medieblogg 2015-03-09)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.