Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-06-13">13 juni 2018</time>

Hot om kommunalisering av specialskolan kan avvärjas

Fridolin intervjuas framför tv-kamera.

En ny utredning föreslår att specialskolan ska läggas ut på kommunerna. Det vore förödande för hörselskadade och döva elever, anser HRF. Men utbildningsminister Gustaf Fridolin vill avvärja hotet. Han håller med HRF om att staten måste ha kvar ansvaret – och borga för en likvärdig skola.

Skolmyndighetsutredningen föreslår bland annat att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) ska läggas ner och ersättas av Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet. Huvudmannaskapet för specialskolan skulle samtidigt läggas på ”lägeskommunerna” – det vill säga de kommuner där specialskolorna råkar vara lokaliserade.

Ett uselt förslag, anser HRF. En sådan kommunalisering skulle slå sönder specialskolan och leda till splittrad kompetens samt en kraftig försämring av förutsättningarna för delaktig skolgång i tvåspråkig miljö. Hörselskadade och döva elever skulle få betala ett högt pris som skulle få konsekvenser för deras skolgång, fortsatta studier och framtida möjligheter i arbetslivet.

Viktigt med statligt ansvar

HRF och andra hörsel- och dövorganisationer har under lång tid krävt att staten ska ta ett ökat ansvar för hörselskadade och döva barns skolgång – inte mindre.

HRF välkomnar därför att utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) är tydlig med att det inte är aktuellt med någon myndighetssammaslagning samt att han framhåller vikten av statligt ansvar:
– Staten ska borga för likvärdigheten. Det var grovt feltänkt på 1990-talet när staten abdikerade från ansvaret att skapa likvärdighet i skolsystemet, säger han till tidningen Skolvärlden.

Likvärdig skola för hörselskadade innebär att ha tillgång till anpassade lösningar och rätt tillgängliga förutsättningar, så att delaktigheten i skolan och resultatet av själva utbildningen blir likvärdig.

Framgång för HRFs skolförslag

Men det finns positiva delar i Skolmyndighetsutredningen. Framför allt öppnar den för att HRFs förslag om regionala resurscentra kan bli verklighet. Sedan över tio år tillbaka har HRF drivit krav på att det ska inrättas statliga, regionala centra med specialistresurser och samordnade insatser för hörselskadade, döva och dövblinda elevers skolgång, oavsett vilken skolform eleverna går i. Ett förslag som fick ett viktigt genombrott i den så kallade SAK-utredningen.

Det är bakgrunden till att den nya Skolmyndighetsutredningen nu föreslår tio regionala kontor – och just den delen av utredningen ställer sig Fridolin positiv till.

– Regeringen vill se en regional struktur av skolmyndigheterna, så att de kan gå in och jobba aktivt på skolor där det behövs. Men vi ser inte att detta kräver att skolmyndigheterna slås samman, säger Fridolin till TT.
– Jag kommer efter valet att sitta ned med företrädare för oppositionen för att förankra hur vi genomför regionaliseringen av skolmyndigheterna. Det jag hör från borgerliga företrädare är att de delar uppfattningen att vi ska ha en nära regional struktur och att skolmyndigheterna – Skolverket och Skolinspektionen – måste samverka mer, säger Fridolin.

Länkar

Utredningen ”Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola” (SOU 2018:41)

Fridolin säger nej till ny skolmyndighet (TT/Aftonbladet 2018-06-11)

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter (Skolvärlden 2018-06-11)

Utredare går på HRFs linje – föreslår bättre stöd till hörselskadade elever (HRF.se 2016-07-06) 

”Nu måste staten ta ansvar för hörselskadade barn i skolan”, kräver hörsel- och dövorganisationerna (HRF.se 2015-03-18)

Nu utlovar Fridolin satsningar för att hörselskadade ska få det bättre i skolan (HRF.se 2015-03-19)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.