Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-08-19">19 augusti 2017</time>

Hörselvård på distans ger hörselsmart lyft, visar forskning

Milijana Malmberg och hörapparat

Det kan vara svårt att börja med hörapparater, och alltför många ger upp och lägger apparaterna åt sidan. Men enkla övningar och stödjande tips på distans kan göra stor skillnad, visar nu en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

En hel del som provar ut hörapparater har orealistiska förväntningar på att få perfekt hörsel, inte minst efter att ha tagit del av reklam som utlovar fantastiska resultat. De blir besvikna när de upptäcker att hörapparater inte ger ”normal” hörsel.

Särskilt jobbigt är det för den som har haft nedsatt hörsel länge och plötsligt konfronteras med ljud som hen inte har hört ordentligt på många år – de har inte alltid insett att det tar tid att vänja hjärnan vid hörapparaternas ljudbild. Och då hamnar hörapparaterna lätt i byrålådan.

Mer nytta av hörapparaten

Men det går att ändra på det, med ganska enkla medel.  Det konstaterar Milijana Malmberg, audionom, som nyligen disputerade vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Hennes avhandling visar att ett program med rehabiliteringsövningar och tips på distans – utöver traditionella besök på hörselklinik – ger mycket positiva resultat:

– Flitiga hörapparatsanvändare kände att de hade mer nytta av sin hörapparat, och andra började använda den mer när de förstod vad de kunde förvänta sig av den, berättar hon.

Realistiska förväntningar

Milijana Malmberg har följt 163 hörapparatanvändare, 67 kvinnor och 96 män, i åldern 31-81 år som deltog i ett fem veckor långt distansprogram, med post- eller mejlutskick varje vecka, som ett komplement till de vanliga besöken hos hörselvården.

Programmet innehöll läsning och praktiska övningar om hur ljud beter sig i ett rum, hur avstånd påverkar och hur man bäst placerar sig i förhållande till andra personer och ljudkällor.

– De lärde sig vad som är realistiska förväntningar. Att man inte längre kan prata mellan olika rum, att man kanske måste dra ner på fläkten, och att man behöver se den man pratar med. Det kan låta väldigt basalt, men vi är vanemänniskor och det gäller att få insikt om de här beteendemönstren, säger Milijana Malmberg.

Vågade mer

Deltagarna lärde sig våga fråga om när de inte hörde, istället för att låtsas höra, och sökte sig i högre grad till större sociala sammanhang. De började dessutom använda andra strategier.

– På det stora hela fick de ett annat begrepp om nyttan med en hörapparat, vilket gjorde att de vågade kommunicera mer än vad de hade gjort tidigare, säger Milijana Malmberg.

I linje med HRFs mål

Denna forskning ligger helt i linje med Hörselskadades Riksförbunds handlingsprogram för 2017-2020 (mål B.1). Där står det att HRF vill ”främja utvecklingen av internetbaserad rehabilitering, som ett komplement till den grundläggande rehabiliteringen” med besök hos hörselvården (mål B.1).

HRF anser inte att rehabilitering på distans kan ersätta det traditionella vårdbesöket, utan är ett komplement som kan förbättra utprovningsprocessen och göra att fler hörapparatanvändare får mer kompetens – och blir starka och hörselsmarta.

Länkar

Milijana Malmbergs avhandling: ”Aural rehabilitation programs for hearing aid users: Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone and/or the internet and professionally guided by an audiologist” (Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.