Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-04-26">26 april 2017</time>

Hörselvård kan motverka depression, visar forskning

Äldre, allvarlig man tittar ut genom fönster

Både personlighet och livskvalitet kan påverkas negativt när hörsel och syn försämras, enligt en ny studie. Samtidigt visar annan forskning att hörapparater och hörselimplantat är ett effektivt sätt att motverka depression. Det kan till och med ge längre liv.

En större amerikansk forskningsstudie bland 7400 personer över 50 år visar att personer med nedsatt syn och hörsel tenderar att vara mer ängsliga och inåtvända, och mindre öppna och sällskapliga, än personer utan syn- och hörselproblem. När syn och hörsel försämras ytterligare förstärks dessa drag.

Resultatet är inte så förvånande. Social isolering är vanligt bland personer som får en hörselnedsättning senare i livet. När det blir svårt att hänga med i samtal är det lätt att börja avstå från möten, middagar och annat umgänge, för att slippa känna sig utanför och undvika jobbiga missförstånd.

Isolering leder till hälsoproblem

Social isolering och minskad kommunikation med omgivningen kan ge upphov till depression och andra hälsoproblem. Flera forskningsstudier pekar även på samband mellan hörselnedsättning och demens.

Särskilt utsatta är äldre med hörselnedsättning. Nästan hälften av landets 1,4 miljoner hörselskadade är över 65 år, men en stor andel har inte kontakt med hörselvården. När äldre söker hjälp har de ofta levt med grava hörselnedsättningar och ”kommunikationsundernäring” i många år.

Mår bättre med hörapparater och CI

Hörselvård kan motverka detta. Symptom på depression minskar signifikant hos personer över 50 år om de får hörapparater och cochleaimplantat (CI), visar en studie från Johns Hopkins University School of Medicine i USA.

Forskarna mätte depressionssymptom hos 113 personer som just fått hörapparater eller CI. Mätningen gjordes utifrån en så kallad geriatrisk depressionsskala (Geriatric Depression Scale, GDS). Sex månader senare mättes värdena igen, och då visade det sig att de hade förbättrats med 28 procent bland hörapparatanvändarna och 31 procent bland CI-användarna.

Män med hörapparater lever längre

Det här är inte första gången en forskningsstudie visar att hörselrehabilitering ger tydliga, positiva hälsoeffekter. Äldre, hörselskadade män lever längre om de använder hörapparat än om de inte gör det, enligt en stor, isländsk forskningsstudie. Studien, som omfattade ungefär 5 000 personer, visade att äldre män med hörselnedsättning, eller både hörsel- och synnedsättning, som inte använder hörapparater, löper högre risk att avlida inom en femårsperiod än personer som använder hörapparat. Dödsorsakerna var flera, men framför allt hjärt-kärlsjukdomar. Bland kvinnor fanns ingen signifikant skillnad.

Vill ha hörselscreening för pensionärer

Hörselskadades Riksförbund (HRF) anser att landsting och regioner ska erbjuda personer som är 67 år och äldre regelbundna hörseltester – så kallad hörselscreening. Tidig upptäckt och tidig rehabilitering är viktigt för att undvika hälsoproblem, vilket är bra för både samhället och den enskilde.

Länkar

Sensory functioning and personality development among older adults (Psychology and aging, vol 32(2), March 2017, 139-147)

Association of Using Hearing Aids or Cochlear Implants With Changes in Depressive Symptoms in Older Adults (JAMA Otolaryngol Head Neck Surgery 2016;142(7):652-657)

Äldre män med hörapparat lever längre, visar ny forskning (HRF.se 2013-10-01)

DEBATT: ”Satsa på hörselscreening för alla över 67 år” (HRF i Dagens Samhälle 2016-06-10)

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.