Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-18">18 mars 2017</time>

Hörselskadade och fack påverkar för bättre skolmiljö

I Strängnäs uppmanar fackförbund och Hörselskadades förening kommunen att satsa på ljudmiljön i skolan.
– Vi vill få kommunen att söka bidrag ur ”Skolmiljarden”, för att förbättra ljudmiljön i skolan, säger Lola Nilsson, ordförande för HRF i Strängnäs.

Dålig ljudmiljö i skolan förenar fackförbund och hörselskadade i Strängnäs. Här samarbetar de lokala lärarfacken med Hörselskadades förening om ljudmiljöfrågan. Tillsammans påverkar de kommunen att söka medel till ljudmiljöåtgärder ur den så kallade ”Skolmiljarden” – en pott som regeringen har avsatt för investeringar som förbättrar skolans lärmiljö, arbetsmiljö och minskar dess energianvändning.

– Kommuner kan få bidrag på 25 procent av kostnaderna för upprustning av skollokaler. Eftersom möjligheten att söka statsbidrag ur ”Skolmiljarden” upphör i april nästa år är det ganska bråttom att komma igång, säger Lola Nilsson.

Hon berättar att HRF-föreningen har skickat en skrivelse till alla rektorer i kommunen. De har också kontaktat ledamöterna i kommunfullmäktige och nu har en motion om ljudmätningar i alla klassrum och matsalar bifallits av samtliga partier. Nu ska föreningen se till att ljudmätningarna verkligen blir av.

Problem för både elever och lärare

Forskning visar att det finns tydliga samband mellan dålig ljudmiljö och försämrade möjligheter till inlärning hos elever. När en stor del av hjärnans arbetsminne används för att försöka höra vad som sägs finns det mindre utrymme kvar för att minnas kunskapen. Hårdast drabbas elever med hörselskador, koncentrationssvårigheter eller annat modersmål än svenska. Det är också vanligt med trötthet, huvudvärk och koncentrationsproblem bland elever som vistas i lokaler med dålig akustik och mycket ljud.

För lärare är undermålig ljudmiljö ett arbetsmiljöproblem. Vissa lärare löper ökad risk för hörselskador. Lärare får röstproblem när de behöver höja rösten för att överösta sorlet i skollokaler som inte är anpassade för undervisning.


Länkar

”Information om statsbidrag för upprustning av skollokaler”, folder från Boverket (pdf)

”Uppmanar skolor att satsa på bättre ljudmiljö” (Auris nr 1/2017)

”Statligt stöd till satsning på ljudmiljö kan ge bättre studieresultat och arbetsmiljö på din skola” (Skrivelse från HRF Strängnäs till rektorer i kommunen, februari 2017)

”Bra ljudmiljö ger resultat”: Filmer med expertråd om ljudmiljö i skolan (november 2016): Föreläsningar på kunskapsdag, arrangerad av HRF och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.