Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-05-21">21 maj 2014</time>

Hörselskadade Melissa är för dyr för Tranås kommun

Sexåriga Melissa från Tranås har gått två dagar i veckan i Jönköping, i en förskolegrupp för hörselskadade barn. Men nu säger Tranås kommun nej till att låta henne gå i förskoleklass i Jönköping, trots vädjanden från föräldrar, hörselhabilitering och pedagoger. Det är för dyrt, säger kommunen. Nu vill HRF se en lagskärpning, så att landets kommuner tvingas ta sitt ansvar.

Melissa med sina föräldrar Foto: Annelie Wagnström, Jönköpings-Posten
Melissa med sina föräldrar
Foto: Annelie Wagnström, Jönköpings-Posten

Sexåriga Melissa är döv med cochlea-implantat, och kan teckenspråk. Hon går på Hagadals förskola i Tranås, bland hörande barn, men har sedan våren 2012 fått åka till Kålgårdens skola i Jönköping två dagar i veckan, till avdelningen ”Diamanten” för barn med hörselnedsättning. Skolskjutsen har Tranås kommun bekostat, eftersom Melissa låg efter i sin språkutveckling.
Melissas pappa, Johan Klafver, säger att Melissa har blommat ut i språk och kommunikation under tiden som hon har gått på Kålgårdens skola, i en grupp med åtta barn och fyra personal, som alla kan teckenspråk.

Assistent anses ”likvärdigt”

Nu vill föräldrarna att Melissa, som börjar förskoleklass till hösten, ska få gå fem dagar i veckan i förskolan i Jönköping. Men Tranås kommun har avslagit ansökan – de hävdar att det är för dyrt att skicka Melissa till Jönköping, och att det skulle medföra ”betydande ekonomiska svårigheter” för kommunen.

Både Melissas föräldrar, hörselhabiliteringens expert och lärarna på Kålgårdens skola har vädjat, men utan resultat. Tranås kommun hävdar, tvärt emot alla experter, att en plats i Linderås skola, i Tranås, med assistent är likvärdigt. Melissas föräldrar, Johan Klafver och Sarita Dellerbring, ska nu kontakta Skolinspektionen.

HRF vill se en lagändring

Det som har hänt Melissa och hennes familj händer ständigt, runt om i landet. Kommuner säger nej till att betala skolskjuts för hörselskadade barn som behöver åka till annan kommun för att få gå i en förskolemiljö som tillgodoser deras behov, av ekonomiska skäl.

HRF är mycket kritiska till att lagen är skriven på ett sätt som gör att kommuner kan undvika att ta sitt ansvar. De väljer alltför ofta att sätta budgeten före barnets bästa, och avslår ansökningar om skolskjuts fastän hörselexperter och pedagoger intygar att behovet är stort. Att ett barns skolskjuts skulle innebära ”betydande ekonomiska svårigheter” för en kommun är absurt, har HRF konstaterat gång på gång.

HRF vill därför se en skärpning av lagen så att kommuner tvingas ta sitt ansvar för att hörselskadade barn ska kunna gå i förskola med teckenspråk, rätt anpassningar och rätt pedagogik. Barn har rätt att vara i en förskolemiljö där de kan kommunicera obehindrat med såväl barn som förskolans pedagoger.

Läs mer:

Hörselskadade Melissa är för dyr för Tranås
Kommunen: Därför vill vi inte betala 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.