Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-01-25">25 januari 2017</time>

Hörselskadade löper större risk att få bullerskador

Arbetstagare med nedsatt hörsel löper större risk än andra att få bullerskador, även vid ljudnivåer under gränsvärdet 85 decibel. Det visar en ny, svensk forskningsstudie, som presenteras i tidskriften International Journal of Audiology. Detta ger stöd till HRFs krav på regelbundna hörselkontroller i arbetslivet.

Det finns tydliga föreskrifter när det gäller buller i arbetslivet, med fastställda decibelgränser. Bland annat anges ett ”övre insatsvärde”, som innebär att om den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag är 85 dB(A) eller mer är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder, se till att hörselskydd används, erbjuda hörselundersökning med mera (se faktatext under denna artikel).

Men det är sedan länge känt att olika individer är olika känsliga för buller, och det bekräftas nu av ny forskning från Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och Uppsala universitet. En studie, som publiceras i International Journal of Audiology, visar att även vid ljudnivåer under 85 dB (A) riskerar personer som redan har nedsatt hörsel att få ytterligare hörselskador – risken för att få bullerskador var förhöjd även inom ljudintervallet 75 till 85 decibel.

Detta innebär att hörselskadade riskerar hörselförsämringar på många arbetsplatser. Det är inte ovanligt med ljudnivåer på över 75 dB på bland annat förskolor, i restauranger och i öppna kontor utan ljuddämpning.

Särskilt känsliga för buller

– För personer med känsliga öron är bullergränsen 85 decibel alltså inget säkert skydd mot hörselskador i jobbet. Särskilt känsliga verkar de vara som redan från början har en liten hörselförsämring. Både de enskilda individerna och deras arbetsgivare bör göras medvetna om detta, säger professor Magnus Svartengren vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet till Uppsala Nya Tidning.

Studien är baserad på cirka 700 manliga, vuxna tvillingar, som har testat hörseln vid två tillfällen med 18 års mellanrum. De har också besvarat en enkät om sitt arbete, arbetsmiljöer och olika riskfaktorer i jobbet och på fritiden. De flesta hade sämre hörsel vid det andra än vid det första testtillfället. Skillnaden var större bland de män som hade utsatts för buller på jobbet, men störst skillnad var det bland de män som hade nedsatt hörsel vid det första testtillfället – för dem var risken för hörselskador förhöjd även i intervallet 75-85 decibel.

Viktigt med regelbundna hörseltester

Denna forskning understryker vikten av regelbundna hörselkontroller i arbetslivet samt betydelsen av tidiga anpassningar av hörselskadades arbetsmiljö – två frågor som HRF driver sedan länge. I Arbetsmiljölagen står det klart och tydligt att ”Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” (AML, kap 2, 1 §).


Övre insatsvärde: Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer, eller om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre, eller om kortvariga ljud (impulsljud) är 135 dB(C) eller högre är arbetsgivaren skyldig att genomföra åtgärder, skylta, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.

Undre insatsvärde: Om den genomsnittliga ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer eller om kortvariga ljud (impulsljud) är 135 dB (C) eller högre är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna om riskerna med buller, erbjuda tillgång till hörselskydd och erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada.

Medielänkar

Känsliga öron – större skaderisk (Uppsala Nya Tidning 2017-01-08)

 

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.