Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-01-18">18 januari 2014</time>

Hörselskadade inbjuds till ny studie om hörselnedsättning och nedstämdhet

Hörselnedsättning kan ibland medföra nedstämdhet och social isolering. Går det att öka livskvaliteten genom stöd via internet? Det ska forskare vid Linköpings universitet nu ta reda på genom en ny studie, med bland annat åtta veckors internetbehandling mot nedstämdhet.

loneliness.img_assist_custom-340x227
Har du nedsatt hörsel? Upplever du att det påverkar vad du gör och hur du mår på ett neagtivt sätt? Undviker du ibland att delta i sociala aktiviteter för att du hör dåligt? Känner du dig nedstämd?

Då kan du tillhöra målgruppen för den nya ACTHÖR-studien, om hörselnedsättning och nedstämdhet, som genomförs av forskare vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings Universitet. (OBS: Intaget till studien är nu stängt).

Öka livskvaliteten genom internetbehandling

Syftet med studien är att se om det går att öka livskvaliteten och välbefinnandet för hörselskadade med hjälp av kognitiv beteendeterapi via internet.

– Vi har i tidigare enkäter sett att nedstämdhet är ett relativt vanligt problem bland hörselskadade och nu vill vi se om internetbehandling kan vara till hjälp, berättar Peter Molander, en av forskarna i projektet.
– Det behöver inte handla om en kraftig depression, utan helt enkelt att det känns tungt och jobbigt. Kanske undviker man sociala sammankomster av oro för att inte höra, och känner sig utanför och nedstämd.

Åtta veckor med stöd och hemuppgifter

Studien är begränsad till personer som hör så pass bra att de klarar att genomföra samtal via taltelefon. De som anmäler sig får svara på olika frågor om sin psykiska hälsa och sin upplevda livskvalitet. De som passar in i målgruppen intervjuas sedan via taltelefon. Därefter avgörs vem som kommer med i ACTHÖR-studien, och som får delta i en åtta veckor lång psykologisk behandling över internet.

Behandlingen består av åtta moduler (kapitel) att läsa, fundera kring och testa i det egna livet. Deltagarna får hemuppgifter och har kontakt med behandlare via internet.

Forskare vid Linköpings universitet har sedan tidigare haft framgång med internetbehandlingar, bland annat för tinnitus.

Här kan du läsa mer om studien (Obs! Intaget till studien är nu stängt)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.