Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-10-22">22 oktober 2019</time>

Hörselskadade föreslås få betala dubbelt för hörapparater

Öra med hörapparat, bakifrån.

Nu är det hårt kritiserade förslaget om månadsavgift på hörapparater tillbaka på bordet i Örebro län. ”Rösta nej!” uppmanar HRF regionpolitiker i Örebro län, inför onsdagens sammanträde i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

För ett par veckor sedan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län att återremittera ett förslag om att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel – bland annat hörapparater. Efter en våg av kritik, från bland andra Hörselskadades Riksförbund (HRF), konstaterade politikerna att det behövdes en ”fördjupad analys”. Förslaget stoppades.

Landets högsta avgift

Men någon riktig konsekvensanalys blev det inte denna gång heller. Och inte heller någon dialog med funktionshinderorganisationerna. Istället har den styrande majoriteten lagt fram i stort sett samma avgiftsförslag, en gång till.

Klubbas förslaget igenom får Örebro län landets högsta hörapparatavgift – motsvarande 4 500 kronor för en femårsperiod. Mer än dubbelt så mycket som hörapparater kostar regionen i inköp. Och tre gånger så mycket som dagens högsta hörselvårdsavgift, som finns i Gävleborg.

Avgiften består av en abonnemangsavgift på 780 kronor per år, och eftersom en hörapparat normalt sett används i fem års tid blir då avgiften totalt 3 900 kronor. Därtill kommer en besöksavgift på 600 kronor för tre utprovningsbesök. Den samlade avgiften blir därmed 4 500 kronor för alla hörapparatanvändare.

Region Örebro upphandlar hörapparater för i snitt 1 100 kronor styck. Den som har två hörapparater, vilket de flesta behöver, måste därmed betala inköpspriset dubbelt upp. Den som använder en hörapparat betalar fyra gånger så mycket.

”Skrämmande”

– Det här är ett skrämmande förslag. En försämring av historiska proportioner, som saknar motstycke inom hörselvården i hela landet, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.
– I praktiken skulle denna avgift innebära att hörselskadade i Örebro län berövas rätten till offentligt finansierade hjälpmedel. Länets hörselskadade skulle bli de enda i landet som måste betala hela kostnaden för sina hörapparater – dessutom två gånger om. Regionen skulle därmed tjäna pengar på hörselskadades hjälpmedelsbehov.

Att införa avgifter av det slag som nu föreslås i Region Örebro län kan leda till att fler avstår från att söka hörselvård, befarar HRF. Det får i sin tur allvarliga konsekvenser för både individ och samhälle.

Vädjan till politikerna

På tisdagen skickade HRF ett brev till ledamöterna i hälso- och sjukvårdsnämnden, med en vädjan om att de ska säga nej till abonnemangsavgiften. Beslut fattas i nämnden under onsdagen.

Tidigare artiklar om detta

Stopp för hårt kritiserad månadsavgift på hörapparater (HRF.se 2019-09-25)

Hård HRF-kritik mot månadsavgift på hörapparater (HRF.se 2019-09-09)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.