Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-05-11">11 maj 2017</time>

Hörselskadade barn i kläm när Gävle kommun sparar

”Helt otroligt!” Reaktionerna är starka bland föräldrar och personal sedan det blivit känt att Gävle kommun överväger att lägga ner en hyllad, flerspråkig förskoleavdelning för hörselskadade och döva barn – för att spara pengar.

Sexåriga Stella i Gävle fick ett helt nytt liv när hon började på Staffansgårdens förskoleavdelning Vallmon, berättar hennes mamma, Sanna Hedberg, i Sveriges Radio P4 Gävleborg. Här fick hon träffa hörselskadade, döva och hörande barn i en flerspråkig miljö. Här kan Stella kommunicera med både teckenspråk och talad svenska, med stöd av hörteknik, i lokaler med god ljudmiljö.

– Vi såg genast skillnad, efter bara några veckor. Hon blommade ut, hon fick kompisar, hon fick möjlighet att kommunicera!

Ska spara 122 miljoner

Men nu hotas Vallmon av nedläggning. Gävle kommun vill spara pengar på grund av sjunkande skatteintäkter och kommunkansliet föreslår därför att utbildningsnämnden ska spara 72 miljoner kronor de kommande två åren och ytterligare 50 miljoner kronor åren som följer. Utbildningsnämnden pekar därför ut hörselavdelningen Vallmon och språkförskolan på Stenebergsgården som möjliga att dra in på.

”Skulle bli en katastrof”

– Det är helt otroligt att de ens överväger tanken att lägga ned den här verksamheten, säger Sanna.

Och hon får medhåll av Anna Bodin, barnskötare på hörselavdelningen Vallmon:
– Jag är besviken, arg, ledsen och förtvivlad. Det skulle bli en katastrof för de här barnen om avdelningen lades ner.

Kan ge ökade kostnader

Skollagen kräver inte att kommuner ska ha förskoleavdelningar inriktade på hörselskadade och döva barn, vilket troligen är skälet till att utbildningsnämnden överväger att lägga ner Vallmon. Men skollagen säger också att varje barn har rätt till skolgång utifrån sina behov, vilket innebär att en nedläggning av Vallmon inte skulle innebära någon besparing för kommunen. Tvärtom. Att utrusta och anpassa flera andra förskoleavdelningar med teknik och akustiska lösningar och se till att det finns tillgång till personal med teckenspråkskunskaper och hörselkompetens kan medföra ökade kostnader.

Tillgången till skolor för döva eller hörselskadade barn minskar i landet. Det visar en undersökning av Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk, på Institutet för språk- och folkminnen.

Länkar

Oro för nedläggning på hörselavdelningen Vallmon (Sveriges Radio P4 Gävleborg 2017-05-11)

Språkvårdare: Trend att avdelningar för hörselskadade barn läggs ned (Sveriges Radio P4 Gävleborg 2017-05-12)

Dövas riksförbund: Gävle kommun tolkar språklagen fel (Sveriges Radio P4 Gävleborg 2017-05-12)

Om Vallmons hörselavdelning (Gavle.se)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.