Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-03-23">23 mars 2014</time>

Hörselskadad elev som behövde särskilt stöd fick rätt efter överklagande

En hörselskadad elev som hade det jobbigt i skolan nekades särskilt stöd. Det var fel, konstaterar nu Skolväsendets överklagandenämnd, som underkänner skolans beslut.

Den hörselskadade eleven led av huvudvärk och klarade knappt av en skoldag på grund av den ansträngande hörselsituationen i skolan. Men hon klarade av kunskapskraven, och därför ansåg rektorn att eleven inte var berättigad till särskilt stöd.

Föräldrarna överklagade rektorns beslut till Skolväsendets överklagandenämnd. Och där fick de rätt. Nämnden underkände skolans beslut och riktade kritik mot hur rektorn hade hanterat ärendet.

Borde ha utrett behovet

Nämnden konstaterar att en rektor måste utreda om behovet av särskilt stöd är motiverat om en elev på grund av andra svårigheter riskerar att inte nå målen på sikt. Detta hade skolan inte gjort, trots att rektorn hade medgett att eleven troligen skulle få svårt att klara kunskapsmålen på sikt.

Föräldrar och elever kan överklaga

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet, vars uppgift bland annat är att pröva överklaganden angående särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är bara vårdnadshavare och eleven själv från 16 års ålder som får överklaga till nämnden i dessa frågor.

Beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
Så går det till att överklaga

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.