Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-03-23">23 mars 2014</time>

Hörselskadad elev som behövde särskilt stöd fick rätt efter överklagande

En hörselskadad elev som hade det jobbigt i skolan nekades särskilt stöd. Det var fel, konstaterar nu Skolväsendets överklagandenämnd, som underkänner skolans beslut.

Den hörselskadade eleven led av huvudvärk och klarade knappt av en skoldag på grund av den ansträngande hörselsituationen i skolan. Men hon klarade av kunskapskraven, och därför ansåg rektorn att eleven inte var berättigad till särskilt stöd.

Föräldrarna överklagade rektorns beslut till Skolväsendets överklagandenämnd. Och där fick de rätt. Nämnden underkände skolans beslut och riktade kritik mot hur rektorn hade hanterat ärendet.

Borde ha utrett behovet

Nämnden konstaterar att en rektor måste utreda om behovet av särskilt stöd är motiverat om en elev på grund av andra svårigheter riskerar att inte nå målen på sikt. Detta hade skolan inte gjort, trots att rektorn hade medgett att eleven troligen skulle få svårt att klara kunskapsmålen på sikt.

Föräldrar och elever kan överklaga

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet, vars uppgift bland annat är att pröva överklaganden angående särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är bara vårdnadshavare och eleven själv från 16 års ålder som får överklaga till nämnden i dessa frågor.

Beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
Så går det till att överklaga

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.