Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-09-10">10 september 2015</time>

”Hörselnedsättning kräver mer än hörapparater”, konstaterar forskare

Inte ens den mest avancerade hörapparat räcker för att hantera konsekvenserna av en hörselnedsättning. Det behövs fler åtgärder för att förbättra hörselskadades vardag. Det konstaterar forskaren Sarah Granberg vid Örebro Universitet, i en ny avhandling.

Sarah Granberg, forskare och audionom.
Sarah Granberg, forskare och audionom.

HRF brukar framhålla att framgångsrik hörselrehabilitering förutsätter en helhetssyn på den enskildes individuella förutsättningar och livssituation – hörapparater löser inte alla problem. Ändå har utvecklingen inom hörselvården gått mot ett allt snävare fokus på teknik. Hörapparatutprovning utgör i dag ofta i stort sett hela rehabiliteringen.

Men nu bekräftar en ny doktorsavhandling i handikappvetenskap vid Örebro universitet att hörapparater inte räcker för att hörselskadade ska kunna få en väl fungerande vardag. Hörselvård måste ha ett bredare förhållningssätt och väga in en rad olika fysiska och mentala aspekter som påverkar den som har en hörselnedsättning.

Intervjuguide kan tydliggöra samband

Audionomen och forskaren Sarah Granberg har därför tagit fram en modell, en intervjuguide, som kan användas av till exempel vårdpersonal vid rådgivande samtal, för att öka systematiken i samtalen och lättare kunna upptäcka samband mellan hörselnedsättning och problem i vardagen. Många besväras till exempel av huvudvärk och nackont, vilket kan bero på anspänningen av att försöka lyssna när det är svårt att uppfatta vad som sägs.

– Hörselnedsättning är ett komplext fenomen. Det handlar bland annat om graden av hörselnedsättning, påverkan på minne, koncentration och relaterade problem som tinnitus och yrsel. Alla dessa faktorer påverkar vardagen, förklarar Sarah Granberg.
– Bra anpassade hörapparater är för de flesta en förutsättning för att kunna fungera, men inte ens den mest avancerade hörapparat klarar att hantera allt som händer i vardagslivet.

Ett WHO-projekt

Sarah Granbergs avhandling ingår i ett internationellt forskningsprojekt som startats på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO). WHO har utvecklat ett klassifikationssystem, så kallade ”ICF Core sets” – en uppsättning koder (indikationer) för olika hälsoproblem/diagnoser. Nu finns sådana ”core sets” för hörselnedsättning hos vuxna.

Pressmeddelande om Sarah Granbergs avhandling (Örebro Universitet 2015-09-22)

Mer om Sarah Granberg (Universitetssjukhuset Örebro)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.