Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-04-17">17 april 2015</time>

Hörselmottagningar i Östergötland tvingas lägga ner – HRFs farhågor besannas

Hörselcentrum i Åtvidaberg, Kisa och Finspång tvingas nu lägga ner. Orsak: Ersättningen inom vårdvalssystemet i Östergötland är för låg för att kunna erbjuda hörapparatutprovningar av god kvalitet.
– Det var just detta vi i HRF varnade för när Östergötland införde vårdvalssystemet, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

Ersättningarna är för låga, konstaterar Hörselcentrums ägare, ÖNH-läkaren Anders Bjerkhoel.
Ersättningarna är för låga, konstaterar Hörselcentrums ägare, ÖNH-läkaren Anders Bjerkhoel.

Redan när Östergötland införde vårdval inom hörselvården, hösten 2013, kritiserade HRF landstinget för att de satte ersättningarna till hörselmottagningarna alldeles för lågt. ”Det kan få allvarliga följder för vårdkvaliteten”, varnade HRFs förbundsordförande då. ”Det är förvånande att landstinget väljer att riskera vårdkvaliteten på det här sättet”.

För låga ersättningar

I dag, ett och ett halvt år senare, har farhågorna blivit verklighet. Hörselcentrum – en privat vårdgivare med mottagningar i Åtvidaberg, Kisa och Finspång – har meddelat att verksamheten läggs ner den 14 maj.  förklarar att ersättningen från landstinget är för låg i förhållande till de kvalitetskrav som de ställer. Och det är kvalitetskrav som han själv anser vara helt nödvändiga:
– Ersättningen för utprovad hörapparat, 2 900 kronor, räcker inte på långa vägar när andra kostnader för administration, kvalitetskontroller etc tillkommer, förklarar han.

Lyssnade inte på HRF om ersättningarna

Inför införandet av vårdvalet hade HRF-distriktet i Östergötland och förbundet en mycket bra dialog med Landstinget i Östergötland. Regelverket i Östergötland är därför tydligare och starkare än i andra landsting med vårdval. Men redan från start sattes ersättningarna till de auktoriserade mottagningarna alldeles för lågt – på den punkten lyssnade inte politikerna på HRF. Och det är det som nu hotar att undergräva hela vårdvalssystemet.

Audionombrist och stängda mottagningar

Anledningen till att Region Östergötland (tidigare Landstinget i Östergötland) införde vårdval inom hörselvården var att de ville göra det lättare för hörselskadade att komma till audionom, utan långa väntetider. Men utvecklingen har snarare blivit den omvända. Under vårdvalets 18 månader har mottagningar lagts ner, och det har dessutom uppstått audionombrist vid landstingets mottagningar.

Ansvarigt landstingsråd har uppmanat audionomerna göra fler utprovningar på kortare tid. Men det går ut över kvaliteten, varnar HRF. En normal, okomplicerad utprovning av hörapparater kräver 3–4 besök. Det ska hinnas med en behovsanalys, flera olika hörselmätningar samt flera återbesök med justeringar av hörapparatens inställningar och däremellan möjlighet att under en tid prova hörapparaten i olika vardagsmiljöer.

Låga ersättningar – aggressiv försäljning

I dag har fyra landsting/regioner vårdval inom hörselvården: Skåne, Stockholms län, Uppsala län och Östergötland. I alla fyra landstingen/regionerna är ersättningarna för utprovningarna alldeles för låga, och det bäddar för både påskyndade utprovningar och aggressiv försäljning av hörapparater. De mottagningar som väljer att inte uppmana enskilda att köpa hörapparater privat – ibland till dryga kostnader – får svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Detta beskrev HRF i rapporten ”Myternas marknad”.

Länkar:

Hörcentral stängs (Norrköpings-Tidningar 2015-04-17)

”Vi måste hitta en lösning” (Norrköpings-Tidningar 2015-04-17)

Låga ersättningar bäddar för aggressiv försäljning (ur HRFs rapport ”Myternas marknad”, 2014)

Audionombrist och påskyndade utprovningar när Östergötland inför vårdval (HRF.se 2013-12-04)

Relaterade nyheter

 • Vem får hörselskadades kulturpris 2024?
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-06-03">3 juni 2024</time>

  Vem får hörselskadades kulturpris 2024?

  På onsdag, den 5 juni, delar HRF ut Jan-Peter Strömgrens kulturpris, till hörselskadade inom kulturområdet.Vem får priset i år? Det avslöjas i en direktsänd prisutdelning i Zoom på onsdag klockan 11. Missa inte det! På...

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.