Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-04-25">25 april 2016</time>

Hörselklasserna räddade, efter protester mot nedläggning

Glädjen stod högt i tak i Piteå i dag, sedan Barn- och utbildningsnämnden (BUN) meddelat att de inte tänkte gå vidare med förslaget om nedläggning av hörselklasserna. Hotet om nedläggning har hängt över de berörda familjerna i en veckas tid, och lättnaden bland föräldrarna var stor efter BUNs beslut.

– Politikerna gjorde rätt i att lyssna på oss. Det här beslutet är bra för både kommunen och de hörselskadade eleverna, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

”Var orealistiskt”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Rut Rahkola (S), hävdade att hon redan från första början ansett att det var orealistiskt att lägga ner hörselklasserna:
– Att lägga ner hörselklasserna var ett förslag från tjänstemännen, sa hon.
– Nu föreslår vi istället en besparing på 120 000 kronor på hörselklasserna.

Stark opinion

Utbildningsförvaltningens förslag om att lägga ner hörselklasserna har fått stor medieuppmärksamhet under den senaste veckan. Föräldrar protesterade och startade namninsamling, som undertecknades av ungefär 2 000 personer.

Samtidigt skickade HRF och Unga Hörselskadade (UH) en gemensam skrivelse till kommunen med skarp kritik mot förslaget. Bland annat konstaterade förbunden att en nedläggning ”slår hårt mot en redan utsatt grupp” samt att kommunen inte skulle kunna spara något: ”Att utrusta och anpassa samtliga elevers hemskolor med teknik och akustiska lösningar och se till att det finns tillgång till lärare med hörselkompetens kan till och med bli en dyrare lösning.”

Hörselklasserna räddas (SVT Norrbotten 2016-04-25)

Hörselklasserna blir kvar (Piteå_tidningen 2016-04-25)

HRFs förbundsordförande: ”Det här får konsekvenser långt utanför Piteå” (Radio P4 Norrbotten 2015-04-24)

”Orimligt” nedläggninghot mot hörselklasser kritiseras av HRF och UH (HRF.se 2015-04-21)

Orimligt att peka ut barn med hörselnedsättning som besparingsobjekt (pdf, yttrande från HRF och UH 2015-04-21)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.