Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-03-15">15 mars 2013</time>

Hörselklasser hotas av nedläggning: ”Svek mot barnen”, säger HRF

Nu hotas hörselklasserna i Östersund av nedläggning. På onsdag nästa vecka ska barn- och utbildningsnämnden ta ställning till om hörsel­spåret som finns på förskolan Lillgården, Lillsjöskolan och Storsjöskolan ska avvecklas. I beredningen föreslås hörselskadade barn istället ”ska få hjälp i den skola de väljer”. Och att den tekniska utrustningen och personalens kompetens ska tas tillvara ”i möjligaste mån”.

– Det här är ett svek mot de hörselskadade barnen, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.
– De har rätt till en skolgång med väl fungerande kommunikation, med rätt teknik, bra ljudmiljö och pedagogiska villkor som gör att de får chansen till utbildning och delaktighet precis som alla andra barn. Det som nu föreslås är inte förenligt med det.

Föräldrarna till eleverna på hörselspåret har under lång tid protesterat mot att villkoren för barnen har försämrats under det här läsåret, med större klasser på upp till 25 barn. Och nu kommer alltså dråpslaget: förslag om nedläggning.

– Utredningen saknar bland annat en tydlig konsekvensbeskrivning, säger Fredrik Wigdén, en av föräldrarna.

Östersunds-Posten

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.