Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-10-25">25 oktober 2014</time>

Hörselbranschens ordförande får hård kritik efter angrepp på HRF

DEBATT. Ordföranden för branschorganisationen Svensk Hörsel angriper HRFs rapport ”Myternas marknad” i en debattartikel. Och hon gör det med faktafel och falska påståenden om vad HRF anser. ”En sorgligt låg debattnivå”, skriver HRF i en replik. Och Svenska Audiologiska Sällskapet ställer sig bakom HRFs kritik: ”Ekonomiska intressen får inte styra val av hörapparat”.

skarmdump_2014-10-25_14.04.50.img_assist_custom-310x272
DEBATT i Dagens Samhälle:
”Viktigt värna om fritt val av hörapparat” (Svensk Hörsel, 2014-10-13)
”Hörselskadade utsätts för rent lurendrejeri” (HRF, 2014-10-22)
”Ekonomiska intressen får inte styra val av hörapparat” (SAS, 2014-10-24)

HRFs rapport ”Myternas marknad” riktar hård kritik mot de så kallade ”fritt val”-system som finns inom hörselvården i Skåne och i Stockholms län. Rapporten visar hur många hörselskadade utsätts för vilseledande information och ibland rent lurendrejeri. De som vinner på dessa system är framför allt två internationella holdingbolag, som äger/kontrollerar både hörapparatföretag och hörselmottagningar.

Holdingbolag kan förlora pengar

Politiker i de flesta partier har tagit HRFs kritik på stort allvar, och i både Stockholms läns landsting och Region Skåne pågår nu översyn av hörselvårdssystemen. Och det oroar ordföranden för branschorganisationen Svensk Hörsel, Susanne Nyberg Sander, som nu – fyra månader efter att rapporten kom ut – går till angrepp mot HRF i en debattartikel i Dagens Samhälle: ”Viktigt värna om fritt val av hörapparat” (Dagens Samhälle 2014-10-13) skriver hon.

Att missförhållanden inom de rådande hörselvårdssystemen exponeras är ett problem för Susanne Nyberg Sander. Hon är nämligen även vd för hörselföretaget Oticon i Sverige, som ägs av holdingbolaget William Demant – ett bolag som även äger mottagningskedjorna Hörsam och Audionomerna, och som har avtal med Avesina. De riskerar att inte kunna slå mynt av hörselskadade på samma sätt om politikerna reformerar hörselvårdssystemen.

Felaktiga påståenden

HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, har gått in med en debattreplik: ”Hörselskadade utsätts för rent lurendrejeri” (Dagens Samhälle 2014-10-22). Där konstaterar han att Susanne Nyberg Sander ”låter påskina att HRF – en organisation av och för hörselskadade – vill ha långa köer, dålig hörselvård och gammal teknik. Och det faller förstås på sin egen orimlighet.”

Han är kritisk till att Susanne Nyberg Sander kommer med en rad felaktiga påståenden om vad HRF tycker. Hon blandar även ihop ”fritt val” (val av hjälpmedelsprodukt) och ”vårdval” (val av vårdgivare), som är två olika saker. HRFs förbundsordförande konstaterar också att Oticon Sveriges vd egentligen inte bemöter den kritik HRF framför i rapporten ”Myternas marknad”: ”Hon avfärdar alla de vittnesmål som HRF tagit del av under flera års tid som ’några anonyma personer’ och uttrycker ingen ambition att komma till rätta med missförhållandena.”

”Olämplig konstruktion”

Även Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) har reagerat kraftigt på artikeln av Susanne Nyberg Sander. I debattrepliken ”Ekonomiska intressen får inte styra val av hörapparat” (Dagens Samhälle 2014-10-24) ställer sig SAS ordförande, Pia Uhlin, bakom HRFs rapport. Hon anser att rapporten ”Myternas marknad” tydliggör ”den konflikt och exempel på negativa konsekvenser som kan uppstå då hörselskadades val av hörapparater, i den offentligt finansierade hörselvården, kopplas till ekonomiska intressen i det företag som audionomen arbetar”. Hon skriver även att ”HRF:s kritik av detta fritt val-system är på intet sätt ogrundat. Det finns ingen annan verksamhet inom sjukvården där denna konstruktion anses lämplig.”

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.