Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-12-07">7 december 2013</time>

”Hörapparaterna har gjort stor skillnad i mitt liv”, sa Mandela

”Hörapparaterna har gjort stor skillnad i mitt liv”. Det sa nyligen bortgångne Nelson Mandela i ett vackert tal i Soweto 1997. I talet uppmanade han hörselskadade, döva och alla andra att tillsammans ”riva hinder för full delaktighet”.

President Nelson Mandela var hörselskadad och talade varmt om sina hörapparater, som underlättade vardagen högst väsentligt. Han var djupt bekymrad över att inte alla hans landsmän hade råd med hörapparater och hörselvård, och var därför drivande när det gällde att få igång olika hörselprojekt.

I maj 1997 höll president Mandela ett vackert tal vid ett sjukhus i Soweto om just detta. Bland annat sa han: ”I would like to tell you that I also wear hearing aids, just as you do. These little instruments made a big difference to my life.” (”Jag vill gärna berätta för er att även jag använder hörapparater, precis som ni. Dessa små instrument har gjort stor skillnad i mitt liv”).

”Bra kommunikation kräver engagemang”

Han var samtidigt väl medveten om att det inte räcker bara med en apparat. Det behövs också rehabilitering: ”It needs discipline to use a hearing aid. And to get the improvements in communication that makes it possible, requires the understanding, expertise, love and dedication of many people: family; friends; members of the community; teachers; and health professionals.” (”Det behövs disciplin för att att använda en hörapparat. Och för att uppnå  kommunikationsförbättringar som gör det möjligt krävs också förståelse, expertis, kärlek och engagemang från många människor: familj, vänner, omgivningen, lärare och vårdpersonal.”)

”Tillsammans kan vi riva hinder för full delaktighet”

Mandela avslutar sitt tal med en vacker uppmaning om att arbeta tillsammans för full delaktighet, något som också är HRFs vision: ”Let us join hands: young and old; those with no hearing difficulties together with the deaf and the hard of hearing. Together we can make a difference. Together we can remove barriers to full participation in the new nation we are building.” (”Låt oss fatta varandras händer: unga och gamla, de utan hörselproblem tillsammans med döva och hörselskadade. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi riva hinder för full deaktighet i den nya nation vi nu bygger”).

Läs hela Nelson Mandelas tal (23 maj 1997)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.