Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-09-18">18 september 2017</time>

Högt anseende och starkt stöd för HRF, enligt Sifo

Närbild på t-shirt med knapp. Budskap: "Ett hörselsmart samhälle nu!"
Foto: Lasse Hejdenberg

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har högt anseende bland allmänheten. Det visar en Sifo-undersökning, som placerar HRF på fjärde plats vid en jämförelse med 34 intresseorganisationer. HRF får också starkt stöd för de frågor förbundet driver.

Allmänheten har en mycket positiv syn på HRF, enligt opinionsinstitutet Sifos kännedoms- och varumärkesundersökning. Två av tre har hört övervägande positiva saker om HRF i media och lika många uppger att de upplever HRF som en organisation de kan lita på.

Stort förtroende

Även jämfört med Sifos ”Anseendeindex”, en annan undersökning med resultat för intresseorganisationer, framgår det att allmänheten har stort förtroende för HRF. Sifo konstaterar att HRF placerar sig på en på fjärde plats vid en jämförelse med 34 andra organisationer.

Sifos Anseendeindex för intresseorganisationer 2017: Grafik med jämförande index för Hörselskadades Riksförbund (pdf)

Många känner till HRF

Över 70 procent känner till att Hörselskadades Riksförbund finns, men endast 23 procent har lite mer kunskap om organisationen. Det kan delvis bero på att HRF och de frågor HRF driver är av störst intresse för hörselskadade, som utgör drygt 17 procent av befolkningen.

Viktiga frågor

HRFs arbete för hörselskadade får starkt stöd i undersökningen. Hela 77 procent tycker att det är ”utomordentligt viktigt” eller ”mycket viktigt” att HRF arbetar för att hörselskadade ska få bättre livsvillkor. Det finns starkt stöd för att HRF ska driva krav på likvärdig hörselvård, bättre ljudmiljö, fler teleslingor, mer textning och forskning.

Intresse för medlemskap

I dag har HRF cirka 25 000 medlemmar. Men enligt Sifo-undersökningen kan tio gånger så många tänka sig att bli medlemmar.

Sifo-undersökningen om Hörselskadades Riksförbund (HRF) baserades på svar från 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18-79 år.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.