Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-06-15">15 juni 2013</time>

Hanna Sejlitz ny förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund

På lördagen valdes Hanna Sejlitz till ny förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Hon lämnar därmed sitt arbete som ombudsman på HRFs förbundskansli.

"Ska bli kul att samarbeta!". HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, gratulerar SDRs nya förbundsordförande, Hanna Sejlitz.
”Ska bli kul att samarbeta!”. HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, gratulerar SDRs nya förbundsordförande, Hanna Sejlitz.

SDR-kongressen, som just nu pågår i Malmö, valde Hanna Sejlitz från Stockholm att leda förbundet under fyra år, 2013-2017. Hon är den första kvinnan på ordförandeposten i SDR. Hon är också den första ordföranden i SDR som har ett cochlea-implantat.

Lämnar arbete som sakkunnig hos HRF

Hanna Sejlitz jobbar sedan länge som ombudsman vid HRFs förbundskansli, framför allt med frågor som rör skola, habilitering och tolktjänst. Hanna kommer nu att lämna det jobbet för att ägna sin tid åt att leda och utveckla SDR, men hon kommer att ha mycket med HRF att göra även i fortsättningen, försäkrar hon:

Jag ser fram emot att samarbeta med HRF. Vi har många viktiga gemensamma frågor framför oss! 

Tidigare har Hanna varit både aktiv och anställd även inom Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och SDR. Hon är dessutom känd inom dövidrotten, som spelare i det mycket framgångsrika svenska basketlandslaget för döva och hörselskadade.

Motkandidat inte stadgeenlig

SDRs tidigare förbundsordförande, Ragnar Veer, deklarerade i sista stund att han ville ställa upp som motkandidat, men det var alldeles för sent enligt stadgarna. Veer hade redan i februari meddelat valberedningen att han inte var aktuell för omval.

Den nya SDR-styrelsen

Till vice förbundsordförande valde SDR-kongressen Henrik Sundqvist. Övriga ledamöter i SDRs nya förbundsstyrelse är: Göran Alfredsson, Tord Rådahl, Tomas Hellström, Mattias Dahlgren-Hellöre, Lena Johansmide, Lolo Danielsson och Patrik Nordell.

Intervju i Dövas Tidning

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.