Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-11-03">3 november 2014</time>

Genomslag för HRFs hörselvårdskrav i regeringens budgetförslag

Flera viktiga HRF-krav har fått genomslag i regeringens budgetförslag. Bland annat vill regeringen utreda ”fritt val” med hörselcheckar samt minska de stora skillnaderna i landet när det gäller hjälpmedel och avgifter.
– Nu förväntar jag mig samarbetsvilja över blockgränserna så att avarterna inom svensk hörselvård försvinner, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

budget_magdalena
Nu vill regeringen göra ”en mer noggrann utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med fritt val av hjälpmedel, bl.a. bör konsekvenserna för den enskilde belysas”, står det i budgetpropositionen för 2015.

Det innebär att regeringen går helt på HRFs linje i denna fråga. HRF har under lång tid kritiserat de ”fritt val-system” som finns i Region Skåne och Stockholms läns landsting. Så kallade hörselcheckar har lett till att hörselvården har blivit allt mer av krass business, där enskilda ibland drabbas av höga kostnader. Det visade HRF bland annat i rapporten ”Myternas marknad”, som kom i juni.

Vill stoppa uppdrag att ”stimulera” fritt val

Den förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att främja ”fritt val av hjälpmedel” runt om i landet, trots att HRF sedan länge hade påtalat allvarliga systembrister, och trots att HRF efterlyste grundliga genomlysningar av konsekvenserna för den enskilde patienten.

Men den nya regeringen säger nu att ”främjandeåtgärder som handlar om att stimulera framväxten av fritt val av hjälpmedel med s.k. eget ägande bör anstå i avvaktan på en mer genomgripande analys av konsekvenserna med detta system”.

Vill minska avgiftsskillnader

Även när det gäller ”avgiftsanarkin” inom hörselvården tycks HRFs påverkansarbete ha fått effekt. Ojämlikheten i landet är stor, med olika avgiftstyper och olika avgiftsnivåer i de olika landstingen, och någon nationell samordning finns inte. Men nu vill regeringen ”arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk”. Det ska tas fram ”ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel”.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.