Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-11-03">3 november 2014</time>

Genomslag för HRFs hörselvårdskrav i regeringens budgetförslag

Flera viktiga HRF-krav har fått genomslag i regeringens budgetförslag. Bland annat vill regeringen utreda ”fritt val” med hörselcheckar samt minska de stora skillnaderna i landet när det gäller hjälpmedel och avgifter.
– Nu förväntar jag mig samarbetsvilja över blockgränserna så att avarterna inom svensk hörselvård försvinner, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren.

budget_magdalena
Nu vill regeringen göra ”en mer noggrann utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med fritt val av hjälpmedel, bl.a. bör konsekvenserna för den enskilde belysas”, står det i budgetpropositionen för 2015.

Det innebär att regeringen går helt på HRFs linje i denna fråga. HRF har under lång tid kritiserat de ”fritt val-system” som finns i Region Skåne och Stockholms läns landsting. Så kallade hörselcheckar har lett till att hörselvården har blivit allt mer av krass business, där enskilda ibland drabbas av höga kostnader. Det visade HRF bland annat i rapporten ”Myternas marknad”, som kom i juni.

Vill stoppa uppdrag att ”stimulera” fritt val

Den förra regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att främja ”fritt val av hjälpmedel” runt om i landet, trots att HRF sedan länge hade påtalat allvarliga systembrister, och trots att HRF efterlyste grundliga genomlysningar av konsekvenserna för den enskilde patienten.

Men den nya regeringen säger nu att ”främjandeåtgärder som handlar om att stimulera framväxten av fritt val av hjälpmedel med s.k. eget ägande bör anstå i avvaktan på en mer genomgripande analys av konsekvenserna med detta system”.

Vill minska avgiftsskillnader

Även när det gäller ”avgiftsanarkin” inom hörselvården tycks HRFs påverkansarbete ha fått effekt. Ojämlikheten i landet är stor, med olika avgiftstyper och olika avgiftsnivåer i de olika landstingen, och någon nationell samordning finns inte. Men nu vill regeringen ”arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk”. Det ska tas fram ”ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel”.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.