Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-08-31">31 augusti 2015</time>

Förslag klart för flytt av Risbergskas elever

Nu föreslår Örebropolitiker att programmen vid Riksgymnasiet för döva/hörselskadade i Örebro ska flyttas till Rudbeckskolan.
– Som förslaget ser ut nu så ligger det i linje med vad HRF kräver, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.

risbergska
Gymnasienämndens parlamentariska grupp, med en representant från varje parti, har nu lagt fram ett förslag till Gymnasienämnden vart programmen på Risbergska gymnasiet ska flyttas. Den parlamentariska gruppen har tagit del av elevers, lärares, rektorers och intresseorganisationers synpunkter och önskemål. Gymnasienämnden kommer att fatta beslut den 16 september.

Här är förslagen:

 • Riksgymnasiets elever från Risbergska gymnasiet kommer att lokalintegreras på Rudbeckgymnasiet och hörseltekniska lösningar installeras i nödvändigt antal klassrum
 • Att flytta samhällsprogrammet från Risbergska gymnasiet till Rudbeck gymnasiet höstterminen 2016
 • Att flytta SAHA (samhällsprogrammet, högfungerande autism) från Risbergska gymnasiet till Virginska gymnasiet höstterminen 2016
 • Att flytta Sam-media från Risbergska gymnasiet till Karolinska gymnasiet höstterminen 2016, exklusive kommande årskurs 3 som flyttar till Rudbeckgymnasiet
 • Att IM-programmet fortsätter att lokaliseras på Virginska gymnasiet

Hörselorganisationernas påtryckningar gav resultat

Programnämnden Barn och Utbildning i Örebro fattade i våras beslutet om att flytta RGH/RGD-gymnasieprogrammen på Risbergska skolan till andra lokaler. I en skrivelse som HRF skickade till Programnämnden Barn och Utbildning tillsammans med sex andra hörsel- och dövorganisationer i våras, fanns tre punkter, som är på god väg att tillgodoses. En mycket viktig argumentation för HRFs del är att det samarbete med hörande elever som arbetats upp under en tioårsperiod på Riksgymnasiet ska leva vidare. Det kravet uppfylls genom förslaget av flytt till Rudbeckskolan.

– Politikerna i Örebro verkar vara angelägna om att hitta en bra lösning för eleverna och som förslaget ser ut nu så ligger det i linje med vad HRF kräver, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.


Länkar

Förslag klart för flytten av eleverna på Risbergska (P4 Örebro 2015-08-28)

”Ta ansvar för flytten från Risbergska!”, skriver HRF med flera (HRF.se 2015-05-05)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.