Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-02-11">11 februari 2014</time>

Forskare söker deltagare till projekt med hörseltest och frågor via webben

Vill du testa hörseln på webben – och bidra till utvecklingen av bättre rehabilitering? Forskare vid Linköpings universitet och Forskningsinstitutet Hörselbron söker nu deltagare till ett forskningsprojekt om upplevelser av hörselproblem.

20100912computergirlheadphones2461.img_assist_custom-320x196
Forskare vid Linköpings universitet, i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron, undersöker sedan tre år tillbaka sambanden mellan hörselnedsättning, kognitiv förmåga och hur väl personer med hörselnedsättning fungerar i olika lyssningssituationer och miljöer.

– Vi vill samtidigt ta reda på hur internet kan användas för behandling av hörselproblem. Förhoppningen är att på sikt kunna utveckla effektivare och snabbare hörselrehabilitering, säger Peter Nordqvist, doktor i hörselteknik och föreståndare för HRF-ägda Forskningsinstitutet Hörselbron.

Det här är tredje året forskarna bjuder in hörselskadade att delta i detta projekt. De som registrerar sig får först genomgå ett hörseltest på webben, och sedan besvara en enkät.

Är du intresserad? Här kan du registrera dig för att delta >>


Om Forskningsinstitutet Hörselbron AB

logo_horselbron.img_assist_custom-150x107
Forskningsinstitutet Hörselbron grundades av HRF i februari 2011, och är tänkt att fungera som en bro mellan hörselforskningen och hörselskadade användares praktiska verklighet.

Hörselbron bedriver forskning, utveckling och kvalitetsutvärdering inom teknisk audiologi och hörselteknik. Institutet har bland annat tagit fram hörseltest på webben, i telefon och som app, på uppdrag av HRF, samt hanterar ett nationellt kvalitetsregister för primär hörselrehabilitering.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.