Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-03-16">16 mars 2013</time>

”För kortsiktigt”, säger HRF om nya nationella samordnaren av utbildning för hörselskadade och döva

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare, en särskild utredare, som ska stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för elever ”inom specialskolans målgrupp” som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk. Syftet är att ”öka elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt för eleverna att i större utsträckning välja skola”.

Men det kommer att bli svårt att lyckas med uppdraget, befarar HRF, eftersom satsningen är så kortsiktig. Samordnaren ska under två år fördela statsbidrag till ”kvalitetshöjande insatser” inom hörselverksamheter i kommunal och enskild regi, men två år är alldeles för kort tid för att få en tydlig och varaktig effekt, konstaterar HRF. Och vad händer sedan, när det tillfälliga stödet tar slut? Plockar kommunerna fram de resurser som krävs då?

HRF har sedan 2005 drivit ett förslag på en ny skolorganisation för hörselskadade och döva, där en av delarna har varit en ”nationell samordnare”. Detta regeringsbeslut innebär inte att HRFs modell nu blir verklighet, även om regeringen har tagit fasta på en del av de synpunkter HRF och andra hörsel- och dövorganisationer har framfört. Samordnaren ska bland annat föreslå hur Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till skolhuvudmän kan utvecklas, och det kan öppna för positiva möjligheter.

Regeringens direktiv

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.