Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-04-25">25 april 2014</time>

FN-kritik mot Sveriges arbete med rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sveriges arbete med rättigheter för personer med funktionsnedsättning kritiseras hårt på ett 30-tal punkter i en ny FN-rapport. FN underkänner bland annat regeringens nya lagförslag om bristande tillgänglighet, efter att ha lyssnat på kritik från HRF och övriga funktionshinderrörelsen.

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden och Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF. Foto: Lika Unika
Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden och Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF. Foto: Lika Unika

I slutet av mars höll FN förhör med Sveriges regering i Genève om den svenska funktionshinderpolitiken. På plats fanns då en delegation från den svenska funktionshinderrörelsen, med bland andra HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, som representant för Lika Unika, och Handikappförbundens ordförande, Ingrid Burman. De framförde en hel del kritiska synpunkter, och det fick gehör hos FNs representanter, visar det sig nu:

Kritiserar brist på textning i valrörelsen

I FNs utlåtande får den svenska regeringen kritik på inte mindre än 29 punkter och rekommenderas bland annat att göra valrörelsen tillgänglig, till exempel med textade valdebatter och valkampanjer. Detta är en av de tre frågor som HRF har i fokus under valåret 2014. Det finns även en oro kring att det är så få personer med funktionsnedsättning som ställer upp som kandidater i valet.

Brister i lagförslag

Sverige får kritik för undantagen i lagförslaget om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund, som ska behandlas av riksdagen den 23 juni. Sverige kritiseras också för att skolor kan ange ekonomiska skäl för att inte ta emot elever med funktionsnedsättning. Sverige får dessutom anmärkning på att funktionshinderfrågorna ligger på Socialdepartementet istället för på det departement som har ansvar för mänskliga rättigheter och diskriminering, nämligen Arbetsmarknadsdepartementet.

Beröm för teckenspråkets ställning

Sveriges regering får däremot beröm för att svenskt teckenspråk likställs med de fem minoritetsspråken och att det finns ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund, även om detta lagförslag får en hel del kritik.

Nu väntar ett viktigt arbete för funktionshinderrörelsen att se till att regeringen uppfyller FN:s rekommendationer och att nästa FN-rapport, år 2019, visar de framsteg som gjorts.

Läs mer:

FN-kommitténs rekommendationer (Lika Unika)

CRPD, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Läs mer om FN-konventionen och HRFs arbete för mänskliga rättigheter >>

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.