Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-10-18">18 oktober 2018</time>

Fler audionomer kortade kön i Kalmar med ett halvår

Vägskylt Kalmar Västervik

Fler audionomer och effektiv organisation. Det är lösningen på köproblemen i södra Kalmar län, anser länets hörselvårdschefer. Vid årsskiftet fick Kalmar äntligen två nya audionomer och därmed kortades kön med ett halvår.
Även HRF anser att en satsning på bemanning och effektivt samarbete är vad som behövs. Inte vårdval.

De senaste dagarna har Radio P4 Kalmar rapporterat om att den nya landstingsledningen i Kalmar län vill införa vårdval inom hörselvården, för att korta de långa köerna i södra länsdelen. Men HRF är kritiska till planerna.

HRF har bland annat pekat på att kösituationen är olika i södra och norra delen av länet.  I Kalmar (söder) kan hörselskadade få vänta omkring ett år, medan väntetiden är hälften så lång i Västervik (norr).

Att det skiljer sig så mycket åt beror i första hand på personalbrist, rapporterar Radio P4 Kalmar.
– Vi har varit underbemannade. Vi har inte haft tillräckligt antal tjänster. Under flera år har sett den här utvecklingen och velat få fler tjänster för att möta behovet, säger Kristina Malmer, avdelningschef för hörselvård och logopedi i Kalmar.

Men vid årsskiftet fick Kalmar ytterligare två audionomtjänster – och då kortades köerna med ett halvår.

I norra länet, Västervik, Vimmerby och Oskarshamn har hörselvården satsat på effektivisering av organisationen och arbetsrutinerna.
– Vi tittade på våra olika professioner, hur vi arbetar, hur vi kan förenkla, ta bort onödiga arbetsmoment och slimma vår verksamhet till att bli resurseffektiv, säger Regina Paalberg, chefsaudionom i Västervik, till Radio P4 Kalmar.

Länkar

Stor skillnad på köerna inom hörselvården (Sveriges Radio P4 Kalmar 2018-10-18)

Fick hörapparat inom två månader: ”Jag har nog haft tur” (Sveriges Radio P4 Kalmar 2018-10-18)

Hörselskadade oroas av planerna på att införa vårdval (Sveriges Radio P4 Kalmar 2018-10-18)

Vårdval i hörselvården ifrågasatt (Östra Småland/Nyheterna 2018-10-17)

”Valet står inte mellan långa köer och vårdval” (HRF.se 2018-10-17) 

”Vårdvalet blev inte som det var tänkt här i Östergötland” (HRF.se 2018-10-17) 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.