Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-09">9 mars 2017</time>

Fann ny orsak till ”dold hörselnedsättning”

Synapser förbinder örats hårceller (bilden) med nervcellerna i innerörat. Om en del synapser skadas kan det uppstå en "dold hörselnedsättning". Foto: H. Rask-Andersen

Svårt att höra i stökig miljö, men ingen hörselnedsättning enligt hörseltestet? Då kan det vara frågan om auditiv neuropati, även kallat ”dold hörselnedsättning”. Nu har forskare upptäckt att det kan ha flera orsaker.

Att ha svårt att uppfatta vad andra säger runt ett restaurangbord är ett av de vanligaste, första tecknen på en hörselnedsättning. Men en del som har svårt att höra i stökiga miljöer och gör ett hörseltest får trots det beskedet att audiogrammet inte visar någon påtaglig hörselnedsättning. Detta kallas sedan några år tillbaka auditiv neuropati – eller ”dold hörselnedsättning” (”hidden hearing loss”).

Krävs fler synapser för att höra i buller

Det kan finnas flera orsaker till ”dold hörselnedsättning”, hävdar nu forskare vid University of Michigan. Sedan tidigare är det känt att en del av förklaringen är hur våra synapser fungerar. Vi förlorar en del av de synapser som förbinder hörselcellerna (hårcellerna) med nervcellerna i innerörat om vi utsätts för bullerslitage över tid. Men den skadan märks inte alltid vid hörseltest hos audionom, eftersom det bara behövs några synapser för att uppfatta ljud i ett tyst rum. Men i en stökig ljudmiljö, till exempel i en restaurang, behöver vi specifika synapser för att höra – och om då en del saknas blir det svårt att kunna tolka och urskilja vad som sägs.

Myelinbrist kan orsaka ”dold hörselnedsättning”

Nu har forskare vid University of Michigan genomfört studier som visar att ”dold hörselnedsättning” även kan bero på en störning i de celler som skapar myelin – ett isolerande fett som har till uppgift att skydda nerverna och bidrar till överföringen av nervimpulser. Detta skulle i så fall förklara att hörselnedsättning är en del i vissa sjukdomar där myelin bryts ned, till exempel Guillain-Barré syndrome (orsakas bland annat av Zika virus).

Den här upptäckten ökar möjligheterna att diagnosticera dold hörselnedsättning och söka efter effektiva behandlingsmetoder, hoppas dr Gabriel Corfas, chef för Kresge Hearing Research Institute, University of Michigan, som har genomfört studien i samarbete med den kinesiske forskaren Guoqiang Wan, Nanjing University.

Bild: Hårceller i örat. Synapser förbinder dem med nervcellerna i innerörat, men om synapserna skadas kan det uppstå en ”dold hörselnedsättning”. Foto: H. Rask-Andersen

Länkar

”Second cause of hidden hearing loss identified” (Science Daily, 2017-02-18)    
”Transient auditory nerve demyelination as a new mechanism for hidden hearing loss” (Nature Communications, 2017-02-17)

Om du har svårt att höra

Om du upplever att du ofta har svårt att höra i samtal med andra bör du testa hörseln. En första hörselkoll gör du enkelt själv med hjälp av tal-i-brus-testet ”Hörseltestaren”, som Hörselskadades Riksförbund har tagit fram i samarbete med Forskningsinstitutet Hörselbron. Det är ett vetenskapligt validerat test som finns både på webben och som app (ladda ner i App Store eller Google Play). Tal-i-brus-metoden kan vara ett effektivt sätt att fånga upp även dold hörselnedsättning.
Läs mer om hörseltest här: Testa hörseln regelbundet eller kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen för personlig rådgivning.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.