Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-02-08">8 februari 2018</time>

Ritas medborgarförslag ger Falun hörselinstruktör

Hörselskadade Rita Lindqvist tyckte att det var dåligt med stöd till hörselskadade i Falun. Så hon skrev ett medborgarförslag om att inrätta en tjänst som hörselinstruktör.
Och kommunstyrelsen lyssnade. Nu ska ”en eller flera” syn- och hörselinstruktörer utbildas, beslutade politikerna.
Vill du också lämna in medborgarförslag? Kolla in HRFs tips här nedan!

Det hade inte funnits någon hörselinstruktör i Falun på flera år när Rita Lindqvist bestämde sig för att skriva sitt medborgarförslag.

Det föll i god jord. När förslaget kom in till Falu kommun plockade de fram ett tidigare medborgarförslag, som synskadade Jonas Linder hade skickat in redan 2015, om att inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör. Sedan bjöd de in de båda förslagsställarna till kommunstyrelsens sammanträde, för att tala för sina förslag inför de 15 ledamöterna. I hela 30 minuter fick Rita och Jonas chansen att förklara och svara på frågor.

Ska utbilda instruktörer

Det blev en succé. Politikerna tog argumenten på största allvar och när sammanträdet var över hade kommunstyrelsen beslutat att en eller flera syn- och hörselinstruktörer ska utbildas, i första hand bland redan anställda, samt att göra en satsning på ljudmiljö och tillgänglighet.

– Jag är glad som en lärka, säger Rita Lindquist, som fick bättre respons än hon vågat hoppas på.

Stöd för enskilda och kommunen

I beslutet anger kommunstyrelsen att syn- och hörselinstruktörernas uppgift blir att fungera som ett stöd för både syn- och hörselskadade kommuninvånare och för kommunens tjänstmän. Dessutom vill kommunstyrelsen att hörselinstruktören ska se över ljudmiljöproblemen i kommunen, inte minst inom vård, omsorg och skola. De föreslås ingå i arbetsmiljöorganisationen och därmed få en ”naturlig roll” vid projekteringen av nya lokaler.

Ser över teleslingor och hörbarhet

Kommunstyrelsen anser att arbetet som hörselinstruktör även ska omfatta en kartläggning av hörbarhet och teleslingor i kommunens lokaler. Det förekommer att teleslingor är ur funktion eller inte används, konstaterar kommunstyrelsen.

Dessutom ska frågor som rör tillgänglighet få en tydligare ansvarsfördelning i Falu kommun. Befintlig tjänst som handikappkonsulent ska delta i planeringen av nya lokaler eller ombyggnader av lokaler, anser kommunstyrelsen.


Medborgarförslag – så funkar det!

Medborgarförslag innebär att kommuninnevånare kan vända sig direkt till politikerna för att föreslå konkreta förbättringar. Det är enkelt sätt att påverka och skapa uppmärksamhet kring viktiga frågor.
Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) leder cirka 30 procent av medborgarförslagen till en konkret förbättring. Men även om ett medborgarförslag inte går igenom sätter det åtminstone ljuset på en viss fråga – och det kan bidra till förändring på längre sikt!

Att tänka på när du skriver medborgarförslag:

 • Medborgarförslag förekommer i nästan 200 av Sveriges 290 kommuner, men tillämpningen varierar lite. Ta reda på vad som gäller i din kommun – sök på kommunens webb eller ring kommunväxeln och fråga.
 • Ett medborgarförslag måste vara undertecknat av en privatperson. Observera att varken en förening eller ett företag kan lämna medborgarförslag. Däremot kan det vara en fördel med flera undertecknare, eller rent av ha en namninsamling kring förslaget.
 • Ett medborgarförslag har alltid sin utgångspunkt i något som inte fungerar tillfredsställande. Men, och det är viktigt, det ska mynna ut i förslag på konstruktiva åtgärder. Ett medborgarförslag är mer än en vanlig protest.
 • Ett medborgarförslag får inte ta upp flera olika problem. Om du vill ta upp flera frågor, lämna in flera medborgarförslag!
 • Ett medborgarförslag behandlas oftast av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, men ibland också av den nämnd som ansvarar för de frågor som förslaget berör.
 • Det kan vara bra att ”backa upp” ett medborgarförslag med annan opinionsbildning, som att skicka förslaget till lokal media eller presentera det i sociala medier. Medborgarförslag avgörs aldrig av tjänstemän.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.