Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-12-03">3 december 2017</time>

Europeiskt upprop för rätten till hörselvård och delaktighet

Europeiska flaggor.

Satsa på hörselvård, hörhjälpmedel, tillgänglighet och stöd till hörselskadade! Den uppmaningen riktar en ny, europeisk koalition i ett upprop till EUs medlemsstater i dag, på Internationella Funktionshinderdagen.

Åtta europeiska organisationer har bildat en koalition för att främja rätten till hörselvård och hörselskadades delaktighet i samhället – bland dem den europeiska hörselskadefederationen EFHOH, där HRF är medlem.

Gemensamt manifest

I ett gemensamt manifest kräver The European Coalition on Hearing Loss and Disability att EU-länderna vidtar konkreta åtgärder för att stärka hörselvården, förbättra hörselskadades villkor och öka medvetenheten om hörselskador.

Tio procent av Europas befolkning, 52 miljoner människor, har en hörselnedsättning, enligt koalitionen. Siffran kan emellertid vara lågt räknad; i Sverige är andelen 18,5 procent och i Storbritannien ungefär lika stor.

Bara varannan har fått hörselvård

Enligt koalitionen har bara hälften av de som upplever hörselnedsättning haft kontakt med hörselvården. Att så många sliter med att höra utan att få hjälp innebär ett stort problem för både individ och samhälle.

– Med detta manifest uppmanar vi EUs medlemsstater att säkra rätten till hörselvård och utveckla en europeisk strategi för hörselskadefrågor, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabilitering, säger Marcel Bobeldijk, ordförande för den europeiska hörselskadeorganisationen EFHOH.

Efterlyser ny EU-strategi

Koalitionen uppmanar EUs medlemsstater att:

 • Dela med sig av bästa praxis inom hörselvård, inklusive förebyggande åtgärder och screeningprogram, för att identifiera och diagnosticera hörselnedsättning.
 • Ta fram strategier för att integrera hörselvård i primärvården och därmed skapa bättre förutsättningar för förebyggande insatser och tidig upptäckt.
 • Förbättra tillgången till hörhjälpmedel, inklusive cochleaimplantat, hörapparater och kommunikationssystem.
 • Ta bort åldersgränser för stöd till personer med funktionsnedsättning, som i dag hindrar en del äldre hörselskadade från att få tillgång till hörselvård.
 • Stödja initiativ som förbättrar tillgängligheten till information när det gäller offentliga verksamheter och byggnader samt audiovisuella tjänster.
 • Säkerställa att hörselvårdspersonal får utbildning och erkännande i respektive land.

Koalitionen uppmanar även EU-kommissionen och Europeiska rådet att vidta en rad åtgärder. Bland annat vill de att EU ska säkra hörselvård som en rättighet samt att ta fram en europeisk strategi för hörselnedsättning, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabilitering. De vill även att EU ska satsa på hörselforskning och starta program som uppmärksammar hörselnedsättning som en orsak till social isolering, depression och psykisk/fysisk sjukdom bland äldre.

Åtta organisationer

The European Coalition on Hearing Loss and Disability består av åtta organisationer: Health First Europe, the European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH), the European Association of Hearing Aid Professionals (AEA), AGE Platform Europe, Euro CIU, the European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA), the Ear Foundation and the International Federation of ORL Societies (IFOS).

Länkar

Pressmeddelande från The European Coalition on Hearing Loss and Disability 

Manifestet från The European Coalition on Hearing Loss and Disability

Internationella funktionshinderdagen (International Day of Persons with Disabilities)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.