Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-12-03">3 december 2017</time>

Europeiskt upprop för rätten till hörselvård och delaktighet

Europeiska flaggor.

Satsa på hörselvård, hörhjälpmedel, tillgänglighet och stöd till hörselskadade! Den uppmaningen riktar en ny, europeisk koalition i ett upprop till EUs medlemsstater i dag, på Internationella Funktionshinderdagen.

Åtta europeiska organisationer har bildat en koalition för att främja rätten till hörselvård och hörselskadades delaktighet i samhället – bland dem den europeiska hörselskadefederationen EFHOH, där HRF är medlem.

Gemensamt manifest

I ett gemensamt manifest kräver The European Coalition on Hearing Loss and Disability att EU-länderna vidtar konkreta åtgärder för att stärka hörselvården, förbättra hörselskadades villkor och öka medvetenheten om hörselskador.

Tio procent av Europas befolkning, 52 miljoner människor, har en hörselnedsättning, enligt koalitionen. Siffran kan emellertid vara lågt räknad; i Sverige är andelen 18,5 procent och i Storbritannien ungefär lika stor.

Bara varannan har fått hörselvård

Enligt koalitionen har bara hälften av de som upplever hörselnedsättning haft kontakt med hörselvården. Att så många sliter med att höra utan att få hjälp innebär ett stort problem för både individ och samhälle.

– Med detta manifest uppmanar vi EUs medlemsstater att säkra rätten till hörselvård och utveckla en europeisk strategi för hörselskadefrågor, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabilitering, säger Marcel Bobeldijk, ordförande för den europeiska hörselskadeorganisationen EFHOH.

Efterlyser ny EU-strategi

Koalitionen uppmanar EUs medlemsstater att:

 • Dela med sig av bästa praxis inom hörselvård, inklusive förebyggande åtgärder och screeningprogram, för att identifiera och diagnosticera hörselnedsättning.
 • Ta fram strategier för att integrera hörselvård i primärvården och därmed skapa bättre förutsättningar för förebyggande insatser och tidig upptäckt.
 • Förbättra tillgången till hörhjälpmedel, inklusive cochleaimplantat, hörapparater och kommunikationssystem.
 • Ta bort åldersgränser för stöd till personer med funktionsnedsättning, som i dag hindrar en del äldre hörselskadade från att få tillgång till hörselvård.
 • Stödja initiativ som förbättrar tillgängligheten till information när det gäller offentliga verksamheter och byggnader samt audiovisuella tjänster.
 • Säkerställa att hörselvårdspersonal får utbildning och erkännande i respektive land.

Koalitionen uppmanar även EU-kommissionen och Europeiska rådet att vidta en rad åtgärder. Bland annat vill de att EU ska säkra hörselvård som en rättighet samt att ta fram en europeisk strategi för hörselnedsättning, med fokus på jämlikhet, förebyggande och rehabilitering. De vill även att EU ska satsa på hörselforskning och starta program som uppmärksammar hörselnedsättning som en orsak till social isolering, depression och psykisk/fysisk sjukdom bland äldre.

Åtta organisationer

The European Coalition on Hearing Loss and Disability består av åtta organisationer: Health First Europe, the European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH), the European Association of Hearing Aid Professionals (AEA), AGE Platform Europe, Euro CIU, the European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA), the Ear Foundation and the International Federation of ORL Societies (IFOS).

Länkar

Pressmeddelande från The European Coalition on Hearing Loss and Disability 

Manifestet från The European Coalition on Hearing Loss and Disability

Internationella funktionshinderdagen (International Day of Persons with Disabilities)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.