Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-04-19">19 april 2015</time>

Europas hörselskadade kräver rätt till hörapparater i historisk deklaration

Nu kräver Europas hörselskadeorganisationer att EU-staterna ska garantera hörselskadade tillgång till professionellt utprovade hörapparater av god kvalitet, och till rimlig kostnad. HRF är ett av de förbund som har undertecknat ”Essen-deklarationen” – ett historiskt dokument för hörselskadades rättigheter.

Här undertecknar HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, EFHOHs så kallade Essen-deklaration.
Här undertecknar HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren, EFHOHs så kallade Essen-deklaration.

Att få hörapparater utifrån behov är ingen självklarhet för Europas 51 miljoner hörselskadade. Tillgången till hörteknik är i många länder en fråga om personlig ekonomi. Och i även Sverige är det i dag allt fler som uppmanas att betala för att får den hörselvård och de hörhjälpmedel de behöver.

Utvecklingen oroar organisationerna i den europeiska hörselskadefederationen, EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People), som nyligen antog en deklaration till försvar för hörselskadades rätt till hörapparater och andra hjälpmedel när de samlades i tyska Essen. HRF är en av de organisationer som har undertecknat den så kallade ”Essen-deklarationen 2015”.

Ingen ska nekas hörapparater för att de inte har råd

Under rubriken ”Tillgång till hörapparater innebär tillgång till möjligheter” slår EFHOH fast att alla människor har rätt till jämlika möjligheter, och framhåller att bästa sättet att åstadkomma detta för hörselskadade är genom offenliga system för finansiering och tillhandahållande av hörapparater och andra hörhjälpmedel.

EFHOH uppmanar därför samtliga EU-stater att de ska garantera hörselskadade tillgång till professionellt utprovade hörapparater av god kvalitet, och till rimlig kostnad. Ingen får nekas jämlika möjligheter, för att de inte har råd, konstaterar EFHOH.

Rätt till ett självständigt liv

Essen-deklarationen hänvisar till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (pdf), som Sverige har antagit. Konventionen slår fast rätten till ett självständigt liv, och för hörselskadade förutsätter det tillgång till hörapparater och härhjälpmedel, förklarar EFHOH. Hörapparater och andra hörhjälpmedel har avgörande betydelse för de flesta hörselskadades möjligheter att studera och arbeta.

Samtidigt understryker EFHOH att det räcker inte med tekniska lösningar. Hörteknik behöver vara en del av allsidig hörselrehabilitering.

Utanförskap kostar mer än hörselvård och hjälpmedel

Minst 10 procent av Europas invånare har en hörselnedsättning som påverkar deras dagliga liv. Att ge en så stor grupp dåliga förutsättningar i studier och arbetsliv står EU-staterna dyrt, skriver EFHOH i Essen-deklarationen. Utanförskap kostar vida mer än god rehabilitering med hörapparater och andra hörhjälpmedel.

European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.