Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-12-29">29 december 2020</time>

Ett gott nytt 2021 med HRF!

En hand som håller tre tomtebloss mot en blå bakgrund

Vad väntar hörselskadade under 2021? Både större utmaningar och fler möjligheter än på mycket länge, bedömer Hörselskadades Riksförbund (HRF), som nu intensifierar arbetet för bra och jämlik hörselvård, mer textning i media, ökad delaktighet och mer stöd till både yrkesverksamma och äldre med hörselskador.
Det är så HRF firar 100 år – genom en offensiv satsning för en hörselsmart framtid.

Den 23 februari 1921 föddes den organisation som i dag heter Hörselskadades Riksförbund (HRF). En organisation som arbetar för ett hörselsmart samhälle, där alla som har en hörselskada kan leva sina liv i full delaktighet och jämlikhet.

Det finns all anledning att fira de första hundra årens många viktiga framgångar. Utan HRF hade vi inte haft hörselvård, inga teleslingor, inga hörselklasser… Listan kan göras lång.

Samtidigt har det aldrig varit viktigare med en stark organisation som värnar hörselskadades rättigheter och fortsätter påverka för en bättre och mer hörselsmart framtid. Hoten växer när det gäller rätten till hörselvård, möjligheter i arbetsliv och skola, tillgång till nyheter och kultur.

Här är fem frågor HRF arbetar med 2021. Fem goda skäl att vara medlem.

Fem viktiga frågor HRF driver 2021

Vi bryter den ofrivilliga isoleringen. Coronapandemin har varit tuff för många hörselskadade, inte minst äldre. På flera sätt har hörselskadades utanförskap och utsatthet ökat, trots att det finns gott om hörselsmarta lösningar. Därför arbetar HRF för att äldre hörselskadade ska få mer stöd, råd och hörhjälpmedel, både i hemmet och inom äldreomsorgen.

Rätt till hörselvård, oavsett plånbok. Alla ska kunna få hörselvård på lika villkor, enligt lagen. Men ojämlikheten i landet är stor. Många hörselskadade utsätts för orättvisa avgifter, oseriös försäljning och ibland skamlöst lurendrejeri. Därför driver HRF krav på en bättre och mer jämlik hörselvård – i hela Sverige.

Allt ska vara textat – och höras bra. Textning är helt avgörande för landets 1,5 miljoner hörselskadade. Därför driver HRF på utvecklingen av textning och annan hörselsmart utformning. Alla medier ska textas och ha god hörbarhet. Under 2020 fick vi igenom textning av lokala nyheter och funktionen ”Tydligare tal” på SVT Play. Nu fortsätter vi flytta fram positionerna!

Full delaktighet i arbetslivet. Coronapandemin har förändrat arbetslivet och det har i sin tur öppnat dörren till nya sätt att skapa delaktighet för hörselskadade arbetstagare. Samtidigt ser vi hur hörselskadades rätt till arbetshjälpmedel urholkas. HRF tar både hoten och möjligheterna på allvar. Därför fortsätter vi visa vägen till nya lösningar och hörselsmart digitalisering. Och därför fortsätter vi ta strid mot orättvisor.

Upplysning att lita på. HRF samlar kunskap, gör analyser, hittar lösningar och ger råd till såväl enskilda som beslutsfattare. Råd att lita på. Kunskap som kan förändra världen.

Ständigt i rörelse – framåt

Delaktighet och hörselsmarta lösningar var A och O för de eldsjälar som grundade vår organisation 1921. De skapade nya mötesplatser, använde ny teknik och stärkte hörselskadades kompetens och självförtroende. De var ständigt i rörelse – framåt.

HRF är besjälade av precis samma strävan än i dag, 100 år senare. Också i dag sätter HRF fokus på att stärka hörselskadade, genom kunskap, gemenskap och egenkraft. Också i dag agerar HRF för att förändra samhället, så att hörselskadade får bättre villkor.

Vill du bli medlem?

Att bli medlem är ett bra sätt att stödja HRFs arbete för hörselskadades rättigheter. Bli medlem här, snabbt och enkelt. 

 

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.