Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-03-02">2 mars 2020</time>

WHO: En halv miljard hörselskadade i världen

Grafik med världskarta, hörapparater m m samt texten: Don't lett hearing loss li you!"mit

Nästan en halv miljard människor i världen har en hörselnedsättning som påtagligt påverkar deras liv och vardag. Det uppger världshälsoorganisationen WHO, med anledning av World Hearing Day den 3 mars. Men bara en bråkdel får hörselvård, vilket får konsekvenser för studier, arbete och delaktighet.

Ungefär 466 miljoner människor runt om i världen beräknas ha en måttlig eller grav hörselnedsättning, enligt WHO. Alla har behov av olika typer av hörselvård, inklusive olika hörhjälpmedel. Men alldeles för få får den möjligheten.

WHO uppskattar att antalet hörapparatanvändare borde vara ungefär sex gånger större än i dag.

WHO vill ha mer hörselvård

Hörselvård ska vara en del av den allmänna hälsovården i alla länder, anser WHO. ”Vår vision är en värld där alla som lever med hörselnedsättning kan uppnå sin fulla potential”, säger WHOs generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

Det är en målsättning som rimmar väl med HRFs vision om ett hörselsmart samhälle, ”där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där våra mänskliga rättigheter respekteras, och där vi kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel”.

”Låt dig inte begränsas”

WHOs budskap på World Hearing Day den 3 mars är: ”Don’t let hearing loss limit you.” (Låt inte hörselnedsättning begränsa dig).

Därför uppmanar WHO allmänheten att testa sin hörsel och ta tag i sina hörselproblem. Tidig upptäckt och tidiga hörselvårdsinsatser skapar bättre förutsättningar för studier, arbete och kommunikativ delaktighet. Ändå är det alldeles för få som söker hörselvård i de länder där hörselvård finns att tillgå.

Tips för bättre kommunikation

Det finns många saker du kan göra för att förbättra din egen hörselsituation. Här är några tips:

 • Testa din hörsel. Du kan göra en enkel snabbkoll med HRFs Hörseltestaren eller vänd dig direkt till hörselvården för en hörselundersökning.
 • Skaffa hörapparater. Om du vet att du behöver hörapparater, dröj inte. Ta steget och vänd dig till hörselvården för att prova ut hörapparater.
 • Skaffa andra hörhjälpmedel. Hörapparater räcker inte alltid till. När du kopplar hörapparaterna till teleslinga, streamer och andra kommunikationslösningar hör du oftast bättre.
 • Fråga om hörselimplantat. Om din hörsel blivit sämre och hörapparater och andra hörhjälpmedel inte räcker till, fråga din audionom om hörselimplantat kan vara något för dig.
 • Utveckla dina hörselstrategier. Sätt dig på rätt ställe, plocka fram textning på tv:n, skriv ett sms istället för att ringa. Det finns många sätt att underlätta kommunikationen. Kolla gärna på HRFs tips för samtal med nedsatt hörsel.
 • Testa tolkning. Har du svårt att höra på möten, trots hörapparater och teleslinga? Prova gärna skrivtolkning, om du inte har gjort det. Eller teckenspråkstolkning eller TSS-tolkning, om det passar dig bättre.
 • Hämta kunskap hos Hörsellinjen.hörsellinjen.se hittar du en massa information och matnyttiga länkar. Du kan även kontakta HRFs rådgivare genom att mejla din fråga eller ringa 0771-888 000 (vardagar, kl. 9-15).

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.