Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2016-05-13">13 maj 2016</time>

”En förolämpning mot landets alla tolkanvändare”

Skrota förslaget om ”Tolktjänst för vardagstolkning”! Det kräver i dag Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) i ett mycket kritiskt brev till Socialdepartementet. Förbunden anser att förslaget är ”en förolämpning mot landets alla tolkanvändare”.

Både HRF och SDR vill se ett statligt, samlat huvudmannaskap för hela tolktjänsten, för att komma till rätta med dagens allvarliga brister. Det föreslogs redan för över fyra år sedan av den statliga utredningen En samlad tolktjänst (SOU 2011:83), men trots starkt stöd från samtliga hörsel- och dövorganisationer hände ingenting alls. Två olika regeringar har dragit frågan i långbänk.

Konserverar dåligt system

Besvikelsen var därför stor när Socialdepartementet nyligen lade fram ett förslag, Tolktjänst för vardagstolkning (DS 2016:7), som riskerar att kraftigt försämra tolkanvändares möjligheter att använda tolkservice jämfört med i dag. I en gemensam skrivelse till Socialdepartementet konstaterar HRF och SDR att förslaget är ”en förolämpning mot landets alla tolkanvändare”. Det ”konserverar ett system med ett dyrt, administrativt tungt och splittrat huvudmannaskap, ett system där det blir dyrare för arbetsgivare att både anställa och befordra tolkanvändare, ett system som sätter hinder för tolkanvändare att vara aktiva i demokratiska processer och ta politiska förtroendeuppdrag, ett system som helt saknar både användar- och helhetsperspektiv”.

Insisterar på att förslaget skrotas

HRF och SDR riktar också hård kritik mot att Socialdepartementet inte har tagit hänsyn till tolkanvändarnas erfarenheter och synpunkter: ”Vi kan inte acceptera att bli överkörda i en fråga som är helt avgörande för döva och hörselskadades möjligheter att försörja sig själva och leva ett liv på lika villkor. Med respekt för våra behov insisterar vi på att förslaget skrotas! Vi förväntar oss ett noga genomtänkt förslag som leder till en hållbar tolktjänst med ett helhetsperspektiv.”

”Skrota förslaget om Tolktjänst för vardagstolkning!” HRFs och SDRs skrivelse till Socialdepartementet, 2016-05-13 (pdf)

Tidigare artiklar:

Ny tolkutredning om tolkbokningar – inte om samlat ansvar (HRF.se 2016-02-13)

Tolkfrågan behandlas ”respektlöst”, skriver HRF, SDR och FSDB till regeringen (HRF.se 2015-09-02)

Krångligt och dyrt att få tolk i arbetslivet (HRF.se 2015-04-10)

Nu vill regeringen utreda tolkfrågan igen: ”Oroande förhalning” (HRF.se 2014-01-08)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.