Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-11-19">19 november 2020</time>

En av tre fick förvärrad tinnitus under pandemin, visar ny studie

Kvinna med munskydd. Huvudet vilar på bädd med blå blommor.
Förvärrad tinnitus var särskilt vanligt bland kvinnor och unga vuxna. Foto: Cade Renfroe

Coronapandemin har lett till förvärrad tinnitus hos en av tre, visar en ny, internationell studie. Några har även fått tinnitus av covid.
– Men majoriteten uppger att deras tinnitus inte har påverkats speciellt mycket, framhåller Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet och medförfattare till studien.

Drygt 3 100 personer från 48 länder svarade i somras på frågor om hur deras tinnitus har påverkats av coronapandemin. I Sverige delades enkäten via HRFs Facebook-sida.

Ungefär en tredjedel av de svarande upplever att deras tinnitus har förvärrats, medan övriga två tredjedelar uppger att tinnitusbesvären inte har påverkats.

Det framgår av en vetenskaplig artikel i tidskriften Frontiers in Public Health. Huvudförfattare är Eldré Beukes, Angela Ruskin University i Cambridge, Storbritannien, som har varit doktorand för professor Gerhard Andersson.

Samband med isolering

Bland dem som hade påverkats negativt fanns en överrepresentation av kvinnor och unga vuxna. Det fanns också ett samband mellan förvärrad tinnitus och självisolering, sömnsvårigheter, ensamhet och minskad fysisk aktivitet.

I enkätsvaren nämns även andra tänkbara orsaker till att tinnitus förvärrats. Till exempel oro för att smittas av sjukdomen, oro för ekonomin samt ökad konsumtion av alkohol och kaffe.

Fick tinnitus av covid-19

En undergrupp i studien är de cirka 250 personer som uppger att de har varit sjuka i covid-19 eller haft covid-19-symptom. Av dem svarar 40 procent att tinnitus har förvärrats. Det finns också sju personer som spontant har uppgett att deras tinnitus startade i samband med covid-19.

– Det är inte många, men det är ändå intressant och viktigt att följa upp. Det tyder på att tinnitus skulle kunna vara en direkt effekt av att hjärnan påverkats av covid-19, säger Gerhard Andersson.

Behövs beredskap för extra stöd

Undersökningen genomfördes som en webbenkät, där hälften av deltagarna kom från Nordamerika och hälften från olika europeiska länder.

Några av studiens slutsatser är att kliniker bör vara medvetna om att covid-19 både kan orsaka och förvärra tinnitus samt att man bör vara beredda att ge extra stöd åt dem vars tinnitus förvärrats, både beroende på sjukdomen och på grund av känslomässiga konsekvenser till följd av isolering och oro. Särskilt när det gäller personer med få sociala kontakter.

Inte alarmerande

Gerhard Andersson tycker inte att rapporten är särskilt alarmerande:
– Nej, jag tolkar det inte så. Det är trots allt drygt 60 procent som upplever oförändrad tinnitus och faktiskt någon procent som upplevt en förbättring. Man kan lätt föreställa sig att resultatet skulle kunna vara värre, med tanke på den oro och ångest som pandemin skapar.

Men han tycker att pandemins psykologiska konsekvenser för personer med tinnitus behöver kartläggas mer. Det kan till exempel handla om nedstämdhet, ångest och ilska.

– Förhoppningsvis kan vi med hjälp av digitala kommunikationsmedel åtminstone minska ensamheten och isoleringen.

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.