Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-05-22">22 maj 2013</time>

Elever ska få välja teckenspråk istället för moderna språk

Från och med den 1 juli 2013 får gymnasieelever välja undervisning i teckenspråk istället för moderna språk. Det har regeringen nu beslutat. Detta är en viktig framgång för HRF och andra hörsel- och dövorganisationer, som länge har arbetat för att öka möjligheterna att läsa teckenspråk i grundskolan och gymnasieskolan.

Och ytterligare framsteg är på gång. Just nu remissbehandlas en departementspromemoria som föreslår att studier i teckenspråk ska ge meritpoäng på samma sätt som studier i moderna språk. Även detta är en fråga som hörsel- och dövorganisationerna har drivit tillsammans. I ett gemensamt remissvar är organisationerna positiva till att svenskt teckenspråk får samma ställning som det skulle haft om det ingick i ämnesplanen för moderna språk, men säger också att man gärna vill se ”att staten arbetar för att svenskt teckenspråk på längre sikt ska ingå i ämnesplanen för moderna språk”.

Regeringsbeslut om teckenspråk på gymnasiet

Promemoria om meritpoäng

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.