Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-07-08">8 juli 2015</time>

Dyster rapport från Slingpatrullen om dålig tillgänglighet i Almedalen

Tillgängligheten under Almedalsveckan 2015 var under all kritik, precis som tidigare. Det rapporterar Unga Hörselskadade (UH), vars ”Slingpatrullen” gjorde tillgänglighetsundersökningar med stöd av HRF. Av 106 arrangemang hade knappt hälften teleslinga och bara fem hade skrivtolk. Endast 16 procent hade teckenspråkstolk.

Emilia Blomqvist, 23, från Östersund, en av ungdomarna i UHs Slingpatrullen, som dessutom deltog i skrivtolkningsaktioner med HRF.
Emilia Blomqvist, 23, från Östersund, en av ungdomarna i UHs Slingpatrullen, som dessutom deltog i skrivtolkningsaktioner med HRF.

Vänligt bemötande, men otroligt långsam utveckling. Så nedanslående är slutrapporten från Unga Hörselskadade (UH) om Slingpatrullens tillgänglighetsundersökningar i Almedalen. De konstaterar att år efter år fortsätter många arrangörer att glömma eller medvetet hoppa över teleslingor, tolkar och ljudmiljö.

”Resultatet för Slingpatrullen har stått i stort sett stilla i flera år, och många arrangörer som vi haft kontakt med flera år i rad måste påminnas om och om igen för att ta sitt ansvar för tillgängligheten, trots tidigare löften”, skriver UH i sin slutrapport från Almedalen 2015.
.
Slingpatrullen besökte och bedömde 106 olika arrangemang, av dem hade 47 procent teleslinga och 16 procent hade teckenspråkstolk. Bara fem av dem hade skrivtolk. Många av de teleslingor som enligt uppgift skulle finnas fungerade dåligt eller inte alls. Även informationen om telelsingor med mera var mycket bristfällig.

Inför Almedalsveckan skickade HRF och UH brev till flera stora organisationer, myndigheter, företag och andra aktörer som hade fått underkänt av Slingpatrullen undeer Almedalsveckan 2014. Vi påminde om deras ansvar och tipsade om hur de kunde ordna teleslingor, boka tolkar med mera. Det var uppenbart att flera av dem inte alls funderat över tillgängligheten trots kritiken från Slingpatrullen 2014. Det fanns till och med aktörer som kritiserade UH och HRF för att inte ha påmint dem tidigare, och alltså inte ville inse att tillgänglighet är arrangörens eget ansvar.

UHs slutrapport om Slingpatrullen i Almedalen 2015 (2015-07-08)

Slingpatrullen i media:

Emilia kämpar för unga hörselskadades rättigheter (Östersunds-Posten 2015-07-02)

Hörselskadade kämpar för tillgänglighet (SVT Nyheter Örebro 2015-07-02)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.