Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-07-03">3 juli 2019</time>

Dödlig risk med buller i arbetslivet

Kvinna håller hårt om huvudet och öronen.

Buller är en av de främsta riskerna för arbetsrelaterade dödsfall, enligt två nyligen publicerade  rapporter från Arbetsmiljöverket. Rapporterna tar upp faktorer i arbetslivet som kan ge skador och sjukdomar och som kan leda till dödsfall, ibland många år efter exponering.

Hörselskadande buller i arbetet kan öka risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke, skriver Arbetsmiljöverket, men tillägger att det saknas fakta för att exakt beräkna hur stor risken är, alltså hur många människor i Sverige som avlider av sjukdom orsakad av buller i arbetslivet.

Man bedömer att risken är störst i åldersgruppen 15-49 år, där kraftigt buller bedöms vara en lika stor orsak till dödsfall som olyckor, stress, skiftarbete och motoravgaser.

Buller orsakar skadlig stress

När det gäller stress är buller i arbetsmiljön en negativ faktor. Även om bullret inte är så högt att det finns risk för hörselskada, till exempel från ventilation eller andras prat, så kan det orsaka ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner.

I framtiden kommer bullerorsakade dödsfall att minska, medan stress kommer att skörda fler liv, tror forskarna.

Hörselskadade påverkas särskilt

Tidigare forskning har visat att buller i arbetslivet drabbar hörselskadade arbetstagare hårdare än andra. De flesta mår sämre fysiskt och mentalt, och blir också tröttare än kolleger som hör bra, enligt en avhandling av Håkan Hua vid Linköpings universitet.

Länkar

Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige (Arbetsmiljöverkets rapporter samt textad video från seminarium 2019-05-28)

Hörselskadade löper större risk att få bullerskador (HRF.se 2017-01-25)

Dålig ljudmiljö drabbar hörselskadade hårdast, visar ny forskning (HRF.se 2014-10-15)

Har du frågor om hörmiljö och arbetsliv? Välkommen att mejla till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Det går även bra att ringa 0771-888 000.

Relaterade nyheter

 • 4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning
  Man med gula hörlurar framför datorn, med ansiktet bortvänt.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-05-02">2 maj 2022</time>

  4,1 miljoner till HRFs ”folkrörelse” för mer autotextning

  Nu får HRF drygt 4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projektet "Alla kan texta!". Målet är att göra autotextning till något av en folkrörelse i det offentliga Sverige, i samarbete med en rad kommuner, regioner, myndigheter, företag och andra aktörer.

 • Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI
  Äldre man med munskydd.
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-04-19">19 april 2022</time>

  Leslie, 103, blev äldst i världen att få CI

  På sin 103-årsdag gick Leslie Hodgson in på ett sjukhus i England och bad om att få ett cochleaimplantat. Hans önskan blev uppfylld. I mars blev Leslie den äldste i världen som fått ett CI.

 • ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2022-03-30">30 mars 2022</time>

  ”Bistå flyktingar med funktionsnedsättning!”

  Regeringen måste "skyndsamt fatta beslut" om att bistå flyktingar från Ukraina med hjälpmedel, läkemedel samt rehabilitering och habilitering. Det skriver Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och åtta andra organisationer i ett brev till socialministern.