Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-07-03">3 juli 2019</time>

Dödlig risk med buller i arbetslivet

Kvinna håller hårt om huvudet och öronen.

Buller är en av de främsta riskerna för arbetsrelaterade dödsfall, enligt två nyligen publicerade  rapporter från Arbetsmiljöverket. Rapporterna tar upp faktorer i arbetslivet som kan ge skador och sjukdomar och som kan leda till dödsfall, ibland många år efter exponering.

Hörselskadande buller i arbetet kan öka risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke, skriver Arbetsmiljöverket, men tillägger att det saknas fakta för att exakt beräkna hur stor risken är, alltså hur många människor i Sverige som avlider av sjukdom orsakad av buller i arbetslivet.

Man bedömer att risken är störst i åldersgruppen 15-49 år, där kraftigt buller bedöms vara en lika stor orsak till dödsfall som olyckor, stress, skiftarbete och motoravgaser.

Buller orsakar skadlig stress

När det gäller stress är buller i arbetsmiljön en negativ faktor. Även om bullret inte är så högt att det finns risk för hörselskada, till exempel från ventilation eller andras prat, så kan det orsaka ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner.

I framtiden kommer bullerorsakade dödsfall att minska, medan stress kommer att skörda fler liv, tror forskarna.

Hörselskadade påverkas särskilt

Tidigare forskning har visat att buller i arbetslivet drabbar hörselskadade arbetstagare hårdare än andra. De flesta mår sämre fysiskt och mentalt, och blir också tröttare än kolleger som hör bra, enligt en avhandling av Håkan Hua vid Linköpings universitet.

Länkar

Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige (Arbetsmiljöverkets rapporter samt textad video från seminarium 2019-05-28)

Hörselskadade löper större risk att få bullerskador (HRF.se 2017-01-25)

Dålig ljudmiljö drabbar hörselskadade hårdast, visar ny forskning (HRF.se 2014-10-15)

Har du frågor om hörmiljö och arbetsliv? Välkommen att mejla till HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Det går även bra att ringa 0771-888 000.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.