Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-03-02">2 mars 2018</time>

Decibelgränser måste bort, anser HRF och professionen

Man med hörlurar.

En tredjedel av landets landsting/regioner har decibelgränser för utprovning av hörapparater. Men gränserna saknar vetenskaplig grund, konstaterar både HRF och professionen sedan länge.
– Decibelgränser är inte förenligt med seriös hörselvård. Det är den enskildes helhetsbehov som ska styra, säger HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam.

Decibelgränser har kritiserats ända sedan de infördes i en del landsting på 1990-talet, skriver Auris i senaste numret (nr 1-2018). Audiologer anser att sådana gränser inte har något  med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” att göra; det finns ingen fast gräns där behov av hörapparater uppstår. Gränserna handlar istället om att hålla nere kostnader.

Måste neka patienter hörapparater

– Audiogrammet speglar inte de praktiska besvär som patienten upplever. Tonmedelvärdet är ett väldigt grovt mått och det är inte säkert att en person som till exempel hör bra i basen och dåligt i diskanten uppfyller kravet. Det är också stor skillnad mellan olika personers behov beroende på hur deras vardag ser ut, säger audionomen Erik Nästesjö Todd.

Till Auris berättar han om hur audionomer ibland måste neka hörselskadade hörapparater, trots att de vet att patienten skulle ha haft stor nytta av hörapparater:

– Som kliniker stöter man förr eller senare på dilemmat där man måste väga patientens behov mot det gällande regelverket. Detta innebär en moralisk stressfaktor som ofta kombineras med tidsstress.

Läs artikeln ”Audionom kritiserar decibelgränser” i HRFs medlemstidning Auris nr 1-2018

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.