Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-06-30">30 juni 2017</time>

DEBATT: ”Vårdval kan leda till sämre hörselvård i Kalmar län”

HRfs förbundsordförande Mattias Lundekvam står intill Almedalsparken i Visby och blir fotograferad av reporter från Barometern/OT.

Inför inte vårdval inom hörselvården i Kalmar län. Den uppmaningen riktar HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, till landstingets politiker i en debattartikel i Kalmar läns-tidningen Barometern/OT.
Kalmar län har landets bästa hörselvård, enligt kvalitetsregistret, men risken är stor att betyget sjunker om vårdval införs. Det var vad som hände i Östergötland.

Bilden: HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam fotograferas framför Almedalsparken i Visby efter intervju om vårdval med Barometern/OT.

Barometern/OT Debatt 2017-06-30:
Vårdval kan leda till sämre hörselvård

Köerna till hörselvården i södra Kalmar län är orimligt långa. Självfallet ska ingen behöva vänta i över 18 månader på att få hörapparater. Men vårdval, som Alliansen har föreslagit, är inte en bra lösning på problemet. Det konstaterar Hörselskadades Riksförbund (HRF), med stöd av statistik ur Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering – ett register som bygger på hörapparatanvändarnas egna utvärderingar i 15 landsting/regioner.

Kalmar län har landets bästa hörselvård

I dag har Kalmar län landets bästa hörselvård, enligt kvalitetsregistret. Och så har det varit i flera år. Tidigare fick även Östergötland fick toppbetyg, men efter att regionen ­införde vårdval inom ­hörselvården 2013 har Östergötlands resultat ­dalat till det nedre skiktet i kvalitetsregistret. Utvecklingen är anmärkningsvärd. Till och med när det gäller utvärderingen av hörapparaternas funktion ligger Östergötland en bit under Kalmar län – trots att de båda ­länen har precis samma hörapparatsortiment.

HRF säger nej till vårdval, tills vidare

Nu kräver Hörselskadades Riksförbund (HRF) att Region Östergötland ska utreda orsakerna till den tydliga försämringen och vidta åtgärder för att ­vända utvecklingen. Tills så har skett säger vi nej till införande av vårdval inom hörselvården, i såväl ­Kalmar län som andra ­delar av landet.

Vi i HRF var från början positiva till vårdvalet i Östergötland. Vi såg fördelarna med att den som behöver hörapparater skulle kunna få hjälp snabbt och enkelt hos en av flera hörselmottagningar, inom ramen för patientavgiften. Men i praktiken har vårdvalet uppenbarligen gett oönskade konsekvenser och satt vårdkvaliteten på spel. Östergötlands övergång från en sammanhållen hörselvård ­under en huvudman till vårdval med flera olika ­aktörer har inneburit en mer splittrad vård, med sämre möjligheter till konsekvent kvalitets­uppföljning och utvidgad rehabilitering.

Det är också ett problem att de flesta av hörsel­mottagningarna i län med vårdval ägs av hörapparatindustrin. I Östergötland skickar mottagningar ut regionens vårdvalsinformation blandad med marknadsföring av produkter ur deras privata sortiment. Det är inte bara behovet som styr vården.

Stärk och utveckla befintlig hörselvård

Vi i HRF har alltid varit ­tydliga med att varje landsting/region ska kunna ­erbjuda sina invånare ­hörselrehabilitering med hjälpmedel av hög kvalitet, inom rimlig tid. Hörselvården ska utgå från den enskildes behov och vara offentligt finansierad.

Tidigare har vi varit övertygade om att allt ­detta är möjligt med vårdval, om vårdvalssystemet utformas på rätt sätt. Men i dag ställer vi oss frågan: Är vårdval förenligt med hög vårdkvalitet? Och det är en fråga som även ­politiker i Kalmar läns landsting bör ställa sig. Tills det går att svara ­entydigt ”ja” på det bör Kalmar län satsa på att korta köer genom att ­stärka och utveckla den befintliga hörselvården. Landets bästa hörselvård kan bli ännu bättre.

Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF
Helen Birgersson, ordförande, Hörselskadades distrikt i Kalmar län

Vårdval kan leda till sämre hörselvård (Barometern/OT 2017-06-30)

Landstinget uppmanas: Våga säga nej till privat hörselvård (Barometern/OT 2017-07-06)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.