Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-06-27">27 juni 2017</time>

DEBATT: Sämre hörselvård i Östergötland efter vårdvalet

Fingrar sätter hörapparat på öra.

Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes, enligt kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. Nu måste Region Östergötland utreda orsakerna, kräver HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, och HRF Östergötlands distriktsordförande, Bo-Göran Ahl, i en debattartikel i Corren. De undrar: ”Är vårdval förenligt med hög vårdkvalitet?”
Läs hela artikeln nedan!

Corren Debatt 2017-06-27:

Sämre hörselvård efter vårdval

Hörselvården i Östergötland har blivit allt sämre sedan vårdval infördes. För fyra år sedan fick regionen landets bästa betyg i det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. I dag ligger Östergötland i det nedre skiktet.

Försämringen måste tas på största allvar. Nu kräver Hörselskadades Riksförbund (HRF) att Region Östergötland utreder orsakerna och vidtar åtgärder för att vända utvecklingen.

Allt sämre betyg

Vårdvalet innebär att den som behöver hörapparater kan välja mellan flera auktoriserade hörselmottagningar. Dessa har avtal med Region Östergötland om att prova ut hörapparater ur det upphandlade sortimentet. Den enskilde betalar patientavgiften, medan regionen står för vården och hörapparaten.

Men det blev inte riktigt som det var tänkt. Sedan Östergötland införde vårdval 2013 har hörselvården fått allt sämre betyg i Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, som i dag utvärderar hörapparatutprovningar i 15 landsting och regioner. Resultaten bygger på enkäter bland hörapparatanvändarna själva.

Samband med vårdvalet

Tidigare hade hörselvården i Östergötland och Kalmar län toppbetyg. Nu har Östergötlands resultat dalat, medan Kalmar län ligger kvar i topp. Till och med när det gäller hörapparaternas funktion ligger Östergötland under Kalmar län, trots att de båda länen har precis samma hörapparatsortiment.

Det här är något som ansvariga i Östergötland har all anledning att känna sig oroade över. Det mesta tyder på att försämringen har samband med vårdvalet och övergången från en sammanhållen hörselvård under en huvudman till vårdval med flera, olika aktörer.

Måste gå till botten med varför

HRF anser därför att Region Östergötland snarast måste gå till botten med vad som har hänt, varför och vilka åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. Vi säger också nej till införande av vårdval inom hörselvården i andra delar av landet, tills den negativa utvecklingen i Östergötland är fullt utredd.

Regionen bör särskilt klarlägga hörapparatindustrins inflytande över mottagningarna, samt om och hur dessa bolag påverkar vilka hörapparater patienterna får tillgång till. I dag marknadsför hörselvårdsföretag i Östergötland sina egna, privata produkter i anslutning till grundläggande vårdvalsinformation.

Är vårdval förenligt med hög kvalitet?

Vi i HRF har alltid varit tydliga med att varje landsting/region ska kunna erbjuda sina invånare hörselrehabilitering med hjälpmedel av hög kvalitet, inom rimlig tid. Hörselvården ska utgå från den enskildes behov och vara offentligt finansierad.

Tidigare har vi varit övertygade om att allt detta är möjligt även med vårdval, om vårdvalssystemet utformas på rätt sätt. Men i dag ställer vi oss frågan: Är vårdval förenligt med hög vårdkvalitet? Och det är en fråga som även politiker i Region Östergötland bör ställa sig.

Mattias Lundekvam, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Bo-Göran Ahl, ordförande, Hörselskadades distrikt i Östergötland (HRF)

Sämre hörselvård efter vårdval (Corren Debatt 2017-06-27)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.