Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-11-23">23 november 2015</time>

DEBATT: ”Funktionsnedsattas kompetens slösas bort”

Kompetensen hos arbetslösa med funktionsnedsättning tas inte tillvara på arbetsmarknaden i dag. Människor med funktionsnedsättning ställs vid sidan om och det har varken samhället eller de arbetslösa råd med, skriver Maria Johansson, Jan-Peter Strömgren, Lise Lidbäck, Maria Persdotter, Hanna Sejlitz, Håkan Thomsson och Amanda Lindberg från Lika Unika i en debattartikel på SVT Opinion.

Lika Unikas styrelse 2015
Lika Unikas styrelse 2015

”Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång”. ”Fler ska få sitt första jobb.” Så här lyder politikernas budskap, men handlingen är en annan. Det finns många i dag som både vill och kan arbeta, men som istället möts av arbetslöshet. Detta gäller inte minst arbetssökande med en funktionsnedsättning, med andra ord var fjärde person inskriven vid Arbetsförmedlingen. Här finns kompetens som helt slösas bort, skriver Lika Unika i en debattartikel på SVT Opinion.
Nuvarande regering har ett mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Detta kommer inte kunna uppnås om inte handlingsförlamningen när det gäller mångfald, delaktighet och tillgänglighet upphör nu!

Myndigheter anställer inte personer med funktionsnedsättning

Enligt artikel 27 g i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har Sverige där förpliktat sig att ”anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn”. Men en myndighetsenkät för 2015 som Myndigheten för delaktighet (MFD) har genomfört, visar att 78 procent av myndigheterna inte har anställt någon med funktionsnedsättning som varit i behov av anpassning av arbetsplatsen. Myndigheten för delaktighet, som är en expertmyndighet, borde i sin rekrytering betona att de gärna ser sökande med funktionsnedsättning, men det görs tyvärr inte.

Dags för handling

Lika Unikas medlemsförbud menar nu att det är hög tid att går från ord till handling:

 • Se till att offentliga arbetsgivare verkligen blir förebilder i att anställa människor med funktionsnedsättning i sina ordinarie verksamheter.
 • Använda upphandling för att få fart på anställningar! Leverantörer till offentlig verksamhet ska ha ett mångfaldsperspektiv.
 • Skrota begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” som i dag används som negativ stämpel på arbetslösa med funktionsnedsättning. Lyft fram människors resurser och kompetens istället.

Måndagen den 23 november träffar Lika Unika regeringens funktionshinderdelegation där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer att vara med.


Länkar

Debattartikel: ”Funktionsnedsattas kompetens slösas bort” (SVT Opinion 2015-11-23)
Lika Unikas medlemsförbund (likaunika.org)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (regeringen.se)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.