Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2020-05-04">4 maj 2020</time>

DEBATT: ”En halv miljon i riskgrupperna har svårt att nå 1177”

Porträtt på Mattias Lundekvam
HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam. Foto: Peter Knutson

Varannan person i riskgrupperna över 75 år har en hörselnedsättning. Trots det finns det bara ett sätt att nå 1177. Att ringa.
Nu kräver HRF omedelbara åtgärder: ”Vi behöver tillgängliga, textbaserade kontaktvägar till 1177 och 112 redan i dag. Här och nu.”, skriver HRFs förbundsordförande, Mattias Lundekvam, i en debattartikel i Dagens Medicin.

”Kontakta 1177.” Det är uppmaningen som upprepas igen och igen i dessa dagar. Men sjukvårdsupplysningen 1177, som drivs av de olika regionerna, kan endast kontaktas via telefon. Det finns ingen möjlighet till chatt, sms eller annan textkommunikation.

Det kan få förödande konsekvenser, varnar HRF, som just nu bedriver ett intensivt påverkansarbete för att 1177 ska kompletteras med chatt. Det skulle rädda många liv, skriver HRF i en debattartikel i Dagens Medicin:

”En halv miljon i riskgrupperna har svårt att nå 1177”

Debattartikel från Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Dagens Medicin 2020-05-04

Digitala vårdmöten har fått sitt stora genombrott under coronakrisen, enligt en enkät som Dagens Medicin har låtit göra (DM 22 april 2020). Det är ett tydligt och positivt kvitto på hur otroligt viktigt det är att det finns flera olika alternativ för vårdkontakter.

Men när det gäller sjukvårdsupplysningen – som har central betydelse i denna tid av covid-19 – har utvecklingen stått helt stilla. Obegripligt stilla.

Varannan person över 75 år har en hörselnedsättning. Bland äldre över 85 år är andelen hela 60 procent. Det innebär att nästan en halv miljon av de invånare som nu riskerar att bli livshotande sjuka i covid-19 har svårt att höra i telefon, i varierande grad.

Hörselproblem finns även i andra riskgrupper. Totalt 1,5 miljoner människor i Sverige, i alla åldrar, har en hörselnedsättning.

Trots det finns det bara ett sätt att nå regionernas sjukvårdsrådgivning, 1177. Att ringa.

Det finns ingen chatt, ingen möjlighet till sms-kontakt med 1177. Det är bara telefon som gäller. Eller rättare sagt: Det är bara god hörsel som gäller.

Det här drabbar i hög grad äldre hörselskadade, inte minst de som lever ensamma. Om de hastigt blir allvarligt sjuka har de ingenstans att vända sig. Regionernas sjukvårdsupplysning finns inte där för dem.

Konsekvenserna kan bli förödande. I värsta fall kan regionernas brist på något så enkelt som sms- och chattkanaler försätta människor i livsfara.

Det här är ingen ny fråga. I många år har vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) påtalat vikten av att kunna kontakta hälso- och sjukvården via sms och andra textlösningar. Men trots många utfästelser om digitalisering, e-hälsa och förbättrad tillgänglighet har den praktiska utvecklingen kring basala vårdkontakter låtit vänta på sig i landets regioner.

Så nu är vi här, 2020, mitt i en fruktansvärd pandemi, i ett världens mest digitaliserade länder – och det går inte ens att skriva till sjuksköterskorna på 1177.

Hur är det möjligt?

Inte heller nödnumret 112 är fullt tillgängligt för den som inte hör bra. Om tillståndet för en person med nedsatt hörsel blir kritiskt, om andningssvårigheterna tilltar och ambulans behöver tillkallas – ja, då gäller det att ha tänkt på att förregistrera sig för tjänsten SMS112, så att det är möjligt att sms:a till SOS Alarm.

Men de flesta äldre med hörselproblem har inte hört talas om SMS112, än mindre kravet på förregistrering. Så i en akut, livshotande situation är de flesta hänvisade till att ringa till 112, trots att de inte kan uppfatta operatörens svar. Och sedan får de bara hoppas att hjälpen kommer, innan det är för sent.

I februari, just som coronaviruset började sprida sig över världen, deklarerade regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda sig av digitalisering inom vården för att skapa “god och jämlik hälsa och vård”.

Men vi kan inte vänta fem år till. Coronakrisen slår hårt mot alla i vårt samhälle. Men det råder ingen tvekan om att landets 1,5 miljoner hörselskadade är särskilt utsatta, om de blir svårt sjuka. Vi behöver tillgängliga, textbaserade kontaktvägar till 1177 och 112 redan i dag. Här och nu.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) föreslår därför två enkla och livsviktiga förbättringar, som är fullt möjliga att genomföra i närtid, med relativt små insatser:

 • Att landets regioner och SKR kompletterar sjukvårdsupplysningen 1177 med en chattfunktion och sms-möjlighet.
 • Att SOS Alarm slopar kravet på förregistrering för SMS112.

Mer än hälften av regionerna har redan i dag system med möjlighet att använda chatt. Att ta det i bruk inom sjukvårdsupplysningen 1177 skulle vara ett enkelt sätt att avlasta sjukvården. Fler kan då få råd och stöd på distans, med förutsättningar för ökad tydlighet och effektivare hantering av svar på vanliga frågor.

Inte minst skulle dessa kommunikationsförbättringar öka tryggheten för några av våra mest utsatta grupper – och rädda många, många liv.

Mattias Lundekvam
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.