Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-07-06">6 juli 2022</time>

DEBATT: En av fem väljare stängs ute från Almedalsveckan

”1,5 miljoner människor i Sverige hör dåligt. Var femte väljare.
Trots det saknas teleslinga på 65 procent av arrangemangen under årets Almedalsvecka. Och cirka 95 procent av webbsändningarna är otextade”, skriver HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam på News55 Debatt.
”Det är dags att utropa Almedalsveckan till en tillgänglig mötesplats – och våga ställa krav på arrangörerna.”

Almedalsveckan är ”en mötesplats öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet”, enligt Region Gotlands evenemangswebb.

Det är vackra ord, men tyvärr en sanning med modifikation. Almedalsveckan är till stora delar stängd för hörselskadade. Totalt 1,5 miljoner människor – var femte vuxen person. Var femte väljare.

 • Två tredjedelar av de cirka 2 000 mötesarrangemangen i programmet saknar teleslinga (hörslinga) – vilket är en klar tillbakagång jämfört med 2019, då över hälften hade slinga.
 • Nästan 95 procent av de 600 webbsändningarna saknar textning – trots att det numera går att ordna text på flera sätt, bland annat genom kostnadsfri autotextning.

Så ser det ut, valåret 2022. Och det är bedrövligt.

Almedalsveckan är ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor” och ett viktigt avstamp för årets valrörelse. Det förpliktigar.
Textning och teleslingor handlar ytterst om vår demokrati. Om att respektera hörselskadades medborgerliga rättigheter och alla människors lika värde.
Men bristande tillgänglighet innebär också att politiker, opinionsbildare och andra som vill synas under Almedalsveckan riskerar att missa en av fem väljare. Och vilket parti har råd med det?

Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) uppmanar därför Almedalsveckans värd och huvudarrangörer – Region Gotland och de politiska partierna – att gå från ord till handling. Utropa Almedalsveckan till en tillgänglig mötesplats och våga ställa krav på de medverkande arrangörerna.

Gör Almedalen till en demokratifest – för alla.

Mattias Lundekvam
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.