Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2018-07-20">20 juli 2018</time>

DEBATT: ”Bottenbetyg är inget argument för Fritt val”

Fingrar sätter hörapparat på öra.

”För vårdval finns tydliga argument, medan Fritt val är i stort sett oförsvarligt”. Det skriver HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam i en debattreplik i Dagens Medicin idag. Det är ”absurt” av Hörselföretagarna att lyfta fram Stockholms län som ett argument för Fritt val, anser han. Länet ligger i botten av kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.

”Bottenbetyg är inget argument för Fritt val”

Debattreplik från HRF på Dagens Medicin debatt (2018-07-20) ”Vårdvalet har medverkat till ökad tillgänglighet” av Mona Boström/Hörselföretagarna (2018-07-10):

”Vårdval och Fritt val – det är väl samma sak? Jaså, inte?”

Vi möter ofta denna förvirring bland såväl politiker som enskilda. Och undra på det när även branschföreträdare blandar ihop de båda vårdsystemen. Inte sällan sker det medvetet: För vårdval finns det nämligen tydliga argument, medan Fritt val är i stort sett oförsvarligt.

Det är därför inte förvånande att Mona Boström argumenterar för Fritt val genom att framhålla fördelarna med vårdval i sin debattreplik, till försvar för hennes beställningsutredning för Hörselföretagarna.

Så låt oss reda ut begreppen: Vårdval handlar om möjlighet att välja vårdgivare. Fritt val handlar om möjlighet att köpa hörapparater utanför den offentliga hälso- och sjukvården, och att det uppmuntras av landstinget/regionen genom en ”hörselcheck” (rekvisition).

Vårdval kan ge sämre vårdkvalitet

Ja – vårdval kortar köer. När flera olika mottagningar utför hörapparatutprovningar på uppdrag av landstinget/regionen går det snabbare. Det är därför vi i HRF har varit positiva till tanken med vårdval redan från början.

Men det har visat sig att vårdval kan få negativa konsekvenser för vårdkvaliteten. Östergötland fick tidigare toppbetyg i Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, tillsammans med Kalmar län. Men sedan Östergötland införde vårdval inom hörselvården 2013, har regionens resultat dalat markant. Samtidigt ligger Kalmar län kvar i topp. Även när det gäller upplevelsen av hörapparaternas funktion ligger Kalmar län över Östergötland, trots att de har upphandlat precis samma hörapparatsortiment. Förändringen är anmärkningsvärd.

Stockholm ligger sämst till i kvalitetsregistret

Nej – vårdsystemet ”Fritt val” ger inte ökad valfrihet och nöjdhet. Stockholms län ligger helt i botten av Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, med dåliga betyg för såväl Fritt val-utprovningar som utprovningar ur landstingets sortiment. Att jämföra mellan dessa dåliga betyg, som Mona Boström gör i sin replik, blir rätt absurt – och särskilt med tanke på att alla regioner/landsting som inte har Fritt val, utan bara upphandlade sortiment, ligger betydligt bättre till i kvalitetsregistret.

Och så var det detta med valfriheten. Hörapparatindustrin äger de flesta av hörselmottagningarna. Nästan alla patienter rekommenderas därför ett fåtal hörapparatmodeller som tillverkas av ägarkoncernen, visar landstingets statistik. Valfriheten handlar istället mest om vad patienten är beredd att betala: ”Vill du höra ok, bättre eller riktigt bra?” – ju fler tusenlappar som läggs till, desto bättre, får patienten veta. Men att på detta sätt knyta hörandet till priset saknar allt stöd i vetenskapen. Reell valfrihet skapas genom breda, offentliga upphandlingar, så att alla kan få de hörapparater de behöver, oavsett plånbok.

Nej, vi har inte samma mål

”Vi har samma målsättning”, skriver Mona Boström/Hörselföretagarna.

Nej, knappast. För Hörselföretagarna är lönsamhet och en expanderande marknad centrala mål. Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) har bara ett enda fokus: att ta tillvara alla hörselskadades intressen och rättigheter. Det är därför vi vill ha bort Fritt val. Ju tidigare, desto bättre.

Mattias Lundekvam
förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Länkar

”Bottenbetyg är inget argument för Fritt val” (replik från HRF, Dagens Medicin 2018-07-20)

”Vårdvalet har medverkat till ökad tillgänglighet” (replik från Mona Boström/Hörselföretagarna i Dagens Medicin 2018-07-10)

”Hopkok om Fritt val imponerar inte” (replik från HRF, Dagens Medicin 2018-07-04)

”Fördelarna med vårdval är tydliga” (debattartikel av Mona Boström/Hörselföretagarna i Dagens Medicin 2018-07-02)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.