Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-05-18">18 maj 2015</time>

DEBATT: ”Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat”

”Att höra vad läraren säger är en förutsättning för bra kunskapsinhämtning. Ändå uppfyller majoriteten av klassrummen inte Boverkets krav på en acceptabel ljudmiljö”. Det skriver professorerna Stig Arlinger och Staffan Hygge i en debattartikel på SVT Opinion.

Dålig ljudmiljö är en delförklaring till varför svenska elever presterar allt sämre i PISA, det har HRF lyft fram i olika sammanhang, bland annat under devisen ”Smartare ljudmiljö=smartare skola”.
Nu framförs samma argument i en debattartikel på SVT Opinion av Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi, Linköpings Universitet, och Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi, Högskolan Gävle. De framhåller att bristande ljudmiljö är en bakomliggande faktor som behöver föras fram i diskussionen om hur svensk skola kan bli bättre.

”Dålig ljudmiljö försämrar minne och inlärning”

”Lärare som elever saknar i flertalet av de svenska klassrummen den goda ljudmiljö som är en grundläggande förutsättning för att förmedla och inhämta kunskap”, hävdar professorerna.
”Flera studier vid Högskolan i Gävle har visat att i klassrum med dålig ljudmiljö försämras minne och inlärning eftersom elevernas arbetsminne är fullt upptaget med att urskilja lärarens röst i bakgrundsbruset.”

Kommunerna behöver ta större ansvar

Professorerna understryker att problemen ofta beror på att det är fel rumsakustik både i gamla och nya skolor. De anser därför att ”kommunernas byggnadsnämnder borde ställa krav på att det vid besiktningen av nybyggnation och vid ombyggnad av skolor görs en fysisk mätning av akustiken och att acceptabla värden måste uppnås för att skolan ska få tas i drift”.

Debattartikel: ”Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat” (SVT Opinion 2015-05-18)

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.