Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2015-05-18">18 maj 2015</time>

DEBATT: ”Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat”

”Att höra vad läraren säger är en förutsättning för bra kunskapsinhämtning. Ändå uppfyller majoriteten av klassrummen inte Boverkets krav på en acceptabel ljudmiljö”. Det skriver professorerna Stig Arlinger och Staffan Hygge i en debattartikel på SVT Opinion.

Dålig ljudmiljö är en delförklaring till varför svenska elever presterar allt sämre i PISA, det har HRF lyft fram i olika sammanhang, bland annat under devisen ”Smartare ljudmiljö=smartare skola”.
Nu framförs samma argument i en debattartikel på SVT Opinion av Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi, Linköpings Universitet, och Staffan Hygge, professor emeritus i miljöpsykologi, Högskolan Gävle. De framhåller att bristande ljudmiljö är en bakomliggande faktor som behöver föras fram i diskussionen om hur svensk skola kan bli bättre.

”Dålig ljudmiljö försämrar minne och inlärning”

”Lärare som elever saknar i flertalet av de svenska klassrummen den goda ljudmiljö som är en grundläggande förutsättning för att förmedla och inhämta kunskap”, hävdar professorerna.
”Flera studier vid Högskolan i Gävle har visat att i klassrum med dålig ljudmiljö försämras minne och inlärning eftersom elevernas arbetsminne är fullt upptaget med att urskilja lärarens röst i bakgrundsbruset.”

Kommunerna behöver ta större ansvar

Professorerna understryker att problemen ofta beror på att det är fel rumsakustik både i gamla och nya skolor. De anser därför att ”kommunernas byggnadsnämnder borde ställa krav på att det vid besiktningen av nybyggnation och vid ombyggnad av skolor görs en fysisk mätning av akustiken och att acceptabla värden måste uppnås för att skolan ska få tas i drift”.

Debattartikel: ”Bättre ljudmiljö ger bättre skolresultat” (SVT Opinion 2015-05-18)

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.