Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2019-01-13">13 januari 2019</time>

För dålig bullerhantering inom Polisen, anser Arbetsmiljöverket

Polisbil sedd från sidan. Axeln på en polisjacka syns i kanten.

Bullerriskerna i polisers arbetsmiljö är fortfarande alldeles för stora. Det anser Arbetsmiljöverket, som nu än en gång hotar med vitesföreläggande om inte Polismyndigheten vidtar åtgärder före den 19 maj.

En inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde inom Polisen 2016 visade att många poliser som utsätts för buller i arbetet inte hade tillgång till lämpliga hörselskydd. Polisen hade även stora brister även när det gäller att informera anställda om riskerna med hörselskadligt buller.

När Arbetsmiljöverket krävde åtgärder vid vite av tre miljoner kronor överklagade Polismyndigheten. Men i höstas fastställdes vitesbeslutet, sedan Förvaltningsrätten gått på Arbetsmiljöverket linje och Kammarrätten sa nej till att behandla frågan.

Nya inspektioner visade stora brister

Trots det visar det sig att bullerproblemen fortsätter. Arbetsmiljöverket har nu genomfört nya inspektioner och är fortfarande kritiska till hur Polismyndigheten hanterar bullerrisker.

Bland annat har Polisens undersökningar om buller inte gjorts i verkliga arbetsmiljöer, vid polisinsatser där det förekommer mycket buller och bland poliser som är särskilt utsatta, utan vid övningar. Det kan leda till att poliser inte får de hörselskydd de behöver, anser Arbetsmiljöverket . Det saknas också skriftliga rutiner hos Polismyndigheten för samverkan mellan de olika instanser som jobbar med bullerfrågor, uppger Polistidningen.

Kräver åtgärder

Nu har Arbetsmiljöverket valt att öppna ett nytt ärende och kräver att Polismyndigheten ska ha genomfört bulleråtgärder senast den 19 maj i år. Om inte, kan Arbetsmiljöverket utfärda ett nytt föreläggande om vite.

Senast det 1 februari ska Polismyndigheten ha inkommit med svar till Arbetsmiljöverket.

Polis fick slåss för arbetsskadeersättning

I HRFs tidning Auris nr 7-2018 berättar polisinspektören Leif Östberg om hur han fick slåss i fyra år för att få sin hörselnedsättning erkänd som arbetsskada.

Leif hade jobbat länge som trafikpolis och tidigare utryckningspolis. Han hade utsattas för mycket buller, till exempel tung trafik, skott vid avlivning av djur i samband med trafikolyckor, när sirener oväntat gått igång och när en kollega avlossat vådaskott. Trots det hävdade försäkringsläkaren att hörselnedsättningen kunde bero på fritidsbuller. Till slut fick han rätt.

Poliser befinner sig ofta i en utsatt arbetsmiljö, skriver Auris, men det är inte alltid lätt att bevisa exakt hur och när en hörselnedsättning uppstått.

Länkar

Polismyndigheten riskerar bullervite – igen (Polistidningen 2019-01-11)

Bullerfrågan mullrar vidare (Polistidningen 2018-10-23)

Polisers bullriga arbetsmiljö tas upp i förvaltningsrätten (HRF.se 2017-07-25)

Polis fick ersättning – till slut (HRFs tidning Auris nr 7-2018)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.