Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-02-25">25 februari 2022</time>

Cochleaimplantat lönar sig, visar forskning

Foto: Peter Knutson

Cochleaimplantat (CI) ger stor samhällsnytta. Det visar flera aktuella forskningsstudier.
Det här ger stöd till HRFs krav, att betydligt fler ska erbjudas CI-utredning och eventuell operation. Fem gånger så många borde få möjligheten.

Över 4 000 personer i Sverige har cochleaimplantat (CI). Men fem gånger så många beräknas kunna ha nytta av CI.

Skillnaden beror delvis på att alldeles för få erbjuds CI-utredning.

En del kan inte ha CI, andra vill inte ha hörselimplantat. Men alla som bedöms kunna ha nytta av hörselimplantat måste få frågan, med möjlighet att tacka ja eller nej. Det borde vara en självklarhet, anser HRF.

”Ekonomiskt sund samhällsinvestering”

Aktuell forskning visar samma sak. Under många år har olika studier visat att CI i de flesta fall ger ökad livskvalitet för de som opereras. Nu kommer också alltmer forskning som visar att CI dessa vinster för individen även innebär stor samhällsnytta.

En holländsk studie drar slutsatsen att CI är en ekonomiskt sund samhällsinvestering, med fördelar för både individ och samhälle. När forskarna studerade effekterna av CI i Nederländerna ur ett brett samhällsperspektiv – till exempel hälsoresultat, sjukvårdskostnader, utbildningskostnader samt produktivitetsförluster och produktivitetsvinster – fann de att sjukvårdskostnader i samband med CI kompenseras av tydliga hälsofördelar. De kunde även se ekonomiska fördelar när det gäller utbildning och ökad produktivitet.

Tre grupper analyserades – döva barn som opererades vid cirka 1 års ålder, gravt hörselskadade som opererades vid 40 års ålder och gravt hörselskadade som opererades vid 70 års ålder. I alla tre åldersgrupperna översteg nyttan för CI samhällskostnaden.

Svenska CI-patienter i stor studie

Svenska patienter från Stockholm och Göteborg ingick i en hälsoekonomisk studie från Australien, som finansierades av Cochlear, ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer cochleaimplantat.

Med hjälp av olika hälsoekonomiska mått undersökte studien kostnadseffektiviteten av ett CI (unilateralt) hos patienter som tidigare hade använt hörapparater, men som inte längre så hjälpta av det på grund av försämrad hörsel. Samhällsnyttan av CI jämfördes med nyttan av knä- och höftoperationer. CI-operationer visade sig då vara minst lika kostnadseffektiva som knäprotesoperationer och dubbelt så kostnadseffektiva som höftprotesoperationer.

Även en brittisk studie tittade på dubbla CI vid grav hörselnedsättning och hos vuxna och fann att CI är kostnadseffektivt. Studien drar slutsatsen att om fler erbjuds och får CI kommer det att stärka den allmänna sociala välfärden.

Mer information om CI:

Frågor? Kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Ring 0771-888000, vardagar kl 9-12 eller skicka in din fråga.

Forskningsstudier:

Relaterade nyheter

 • Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-27">27 mars 2024</time>

  Alla ska enkelt kunna ta del av public service, kräver HRF

  Alla ska enkelt kunna ta del av SVT via "vanlig", trådbunden tv, inte bara via appar och webbtjänster. Den så kallade vidaresändningsplikten för public service måste därför finnas kvar – och utökas med lagkrav om textning, skriver HRF till Kulturdepartementet.

 • Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-24">24 mars 2024</time>

  Skrotar planer på hörselcheckar, efter HRF-kritik

  Det blir inga hörselcheckar i Uppsala län. Det står klart sedan det skett ett maktskifte i regionen.
  – Vi har lyssnat på HRF och kommit till slutsatsen att vi ska upphäva beslutet om hörselcheckar, säger Vivianne Macdisi, ny ordförande för Vårdstyrelsen.

 • Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2024-03-07">7 mars 2024</time>

  Rusning till Hörseltestaren när HRF gästade P4 Extra

  "Kolla hur det står till med din hörsel!" uppmanade Titti Schultz i P4 Extra på Världshörseldagen 3 mars, efter samtal med HRFs vice förbundsordförande Eva Blomquist och förbundskapten Peter Gerhardsson. Och några minuter senare hade 2 200 lyssnare testat sig på hörseltestaren.se.