Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2022-02-25">25 februari 2022</time>

Cochleaimplantat lönar sig, visar forskning

Foto: Peter Knutson

Cochleaimplantat (CI) ger stor samhällsnytta. Det visar flera aktuella forskningsstudier.
Det här ger stöd till HRFs krav, att betydligt fler ska erbjudas CI-utredning och eventuell operation. Fem gånger så många borde få möjligheten.

Över 4 000 personer i Sverige har cochleaimplantat (CI). Men fem gånger så många beräknas kunna ha nytta av CI.

Skillnaden beror delvis på att alldeles för få erbjuds CI-utredning.

En del kan inte ha CI, andra vill inte ha hörselimplantat. Men alla som bedöms kunna ha nytta av hörselimplantat måste få frågan, med möjlighet att tacka ja eller nej. Det borde vara en självklarhet, anser HRF.

”Ekonomiskt sund samhällsinvestering”

Aktuell forskning visar samma sak. Under många år har olika studier visat att CI i de flesta fall ger ökad livskvalitet för de som opereras. Nu kommer också alltmer forskning som visar att CI dessa vinster för individen även innebär stor samhällsnytta.

En holländsk studie drar slutsatsen att CI är en ekonomiskt sund samhällsinvestering, med fördelar för både individ och samhälle. När forskarna studerade effekterna av CI i Nederländerna ur ett brett samhällsperspektiv – till exempel hälsoresultat, sjukvårdskostnader, utbildningskostnader samt produktivitetsförluster och produktivitetsvinster – fann de att sjukvårdskostnader i samband med CI kompenseras av tydliga hälsofördelar. De kunde även se ekonomiska fördelar när det gäller utbildning och ökad produktivitet.

Tre grupper analyserades – döva barn som opererades vid cirka 1 års ålder, gravt hörselskadade som opererades vid 40 års ålder och gravt hörselskadade som opererades vid 70 års ålder. I alla tre åldersgrupperna översteg nyttan för CI samhällskostnaden.

Svenska CI-patienter i stor studie

Svenska patienter från Stockholm och Göteborg ingick i en hälsoekonomisk studie från Australien, som finansierades av Cochlear, ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer cochleaimplantat.

Med hjälp av olika hälsoekonomiska mått undersökte studien kostnadseffektiviteten av ett CI (unilateralt) hos patienter som tidigare hade använt hörapparater, men som inte längre så hjälpta av det på grund av försämrad hörsel. Samhällsnyttan av CI jämfördes med nyttan av knä- och höftoperationer. CI-operationer visade sig då vara minst lika kostnadseffektiva som knäprotesoperationer och dubbelt så kostnadseffektiva som höftprotesoperationer.

Även en brittisk studie tittade på dubbla CI vid grav hörselnedsättning och hos vuxna och fann att CI är kostnadseffektivt. Studien drar slutsatsen att om fler erbjuds och får CI kommer det att stärka den allmänna sociala välfärden.

Mer information om CI:

Frågor? Kontakta HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen. Ring 0771-888000, vardagar kl 9-12 eller skicka in din fråga.

Forskningsstudier:

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.