Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2013-04-22">22 april 2013</time>

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö

AFA Försäkring har beviljat 1 622 000 kronor till Fredrik Sjödin, forskare vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet, för att  genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.
Bullrande leksaker på förskolor skapar både stress och problem med hörseln visar tidigare forskning. Det handlar inte bara om ljudet i sig, det bidrar också till att barnen höjer röstnivån och därmed allmänbullret.

Pressmeddelande, AFA Försäkring

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.