Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2014-02-16">16 februari 2014</time>

Bullerskadorna ökar inom Försvarsmakten – officerare mest utsatta

Bullerskadorna bland anställda inom Försvarsmakten fördubblades 2010-2012. En majoritet av de drabbade är manliga officerare över 55 år.

Buller från flyg och helikoptrar är en av de stora orsakerna till hörselskador inom försvaret.
Buller från flyg och helikoptrar är en av de stora orsakerna till hörselskador inom försvaret.

Hörselskador har i alla år varit vanligt bland militärer. Sedan 1990-talet är buller därför ett prioriterat skadeområde inom Försvarsmakten, och satsningar på ökad kunskap och bättre skyddsutrustning har lett till en minskning av bullerskadorna under 2000-talet.

Men nu har den nedåtgående trenden brutits, uppger Officerstidningen. En arbetsskaderapport från Försvarsmedicincentrum (FörMedC) visar att bullerskador toppar listan över arbetssjukdomar bland försvarsanställda. Och vad värre är; antalet bullerskador nästan fördubblades från 2010 till 2012.

En majoritet av de som har anmält bullerskador är manliga officerare över 55 år. Främsta orsaken till deras bullerskador är impulsljud från vapen samt buller från flyg och helikoptrar.

Orsakerna till ökningen av bullerskador är oklara, men Jan-Erik Wettermark på FörMedC tror att det kan bero på att hörselskydd inte alltid används på rätt sätt, eller att en del hörselskydd blivit för gamla och uttjänta. Han anser också att det är svårt för officerare att skydda sig fullt ut:

– Att kunna höra vad som händer i omgivningen är en säkerhetsfråga. Man kan inte gå hur långt som helst för att skydda hörseln, det är en avvägningsfråga, säger han till Officerstidningen.

Man kan dock fråga sig hur officerare ska kunna ”höra vad som händer i omgivningen” om de förlorar stora delar av hörseln. Att skydda hörseln är definitivt en säkerhetsfråga.

Relaterade nyheter

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.

 • Akut audionombrist orsakar årslånga köer
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-13">13 oktober 2023</time>

  Akut audionombrist orsakar årslånga köer

  I större delen av landet måste hörselskadade nu vänta över ett år på hörapparatutprovning, för att det saknas audionomer. På sina håll är väntetiden uppåt 18-24 månader.
  "Förödande", säger HRF.