Kategori: Nyhet
Datum: <time datetime="2017-03-22">22 mars 2017</time>

Skolor slarvar med hörmiljön, enligt Arbetsmiljöverket

Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön, rapporterar Arbetsmiljöverket – bland annat har skolor omfattande problem med bullriga ljudmiljöer, Skolorna får även kritik för att lärare inte erbjuds hörselundersökningar, en fråga som Hörselskadades Riksförbund har drivit under flera år.

Skolan är landets största arbetsplats eftersom både skolpersonal och elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. Därför har Arbetsmiljöverket under tre år, 2013-2016, inspekterat arbetsmiljön på drygt 2 000 av landets 6 000 grund- och gymnasieskolor. Och nu konstaterar myndigheten att problemen är mycket stora. Det handlar bland annat om bullriga ljudmiljöer, dålig ventilation, hot och våld samt ohälsosam arbetsbelastning.

Åtgärder för hörselskadade saknas

Nio av tio skolor har brister när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket skriver att åtgärder för ”särskilt bullerkänsliga elever och arbetstagare har inte vidtagits”. Med ”särskilt bullerkänsliga” avses framför allt elever och lärare med olika typer av hörselskador, huvudsakligen hörselnedsättning och tinnitus.

Genomslag för HRFs krav på hörselkontroller

Arbetsmiljöverket framför även kritik mot att det saknas erbjudanden om hörselundersökningar till ”särskilda grupper av arbetstagare, till exempel idrotts-, musik- samt trä- och metallslöjdslärare”, det vill säga  lärargrupper som är särskilt bullerutsatta och där förekomsten av hörselskador är utbredd.

Att frågan om hörseltester lyfts av Arbetsmiljöverket är en framgång för HRF, som under många år drivit krav på regelbundna hörselkontroller för yrkesgrupper med jobb som ställer stora krav på kommunikation och koncentration. Det är viktigt för att arbetstagare med hörselskador ska kunna få hörselvård i tid, men också för att kunna förbättra hörmiljön på arbetsplatsen, genom olika ljudmiljö- och tillgänglighetsåtgärder.

Länkar

”Nio av tio skolor slarvar med arbetsmiljön” (pressmeddelande från Arbetsmiljöverket 2017-03-20)

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016 (rapport 2017:1)

”Nio av tio skolor brister i arbetsmiljö” (Skolvärlden 2017-03-20)

Lärarnas Riksförbund: ”Statusen på skolmiljön måste höjas” (Sveriges Radio 2017-03-20)

Relaterade nyheter

 • HRF lämnar plattformen X
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-12-19">19 december 2023</time>

  HRF lämnar plattformen X

  Nu lämnar Hörselskadades Riksförbund (HRF) sociala medier-plattformen X. Kontot är inte längre aktivt.
  HRF anser att X har blivit en konfliktskapande kanal, full av hat, hot och desinformation, som inte är förenligt med vad HRF står för.

 • Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-11-21">21 november 2023</time>

  Ny hörselforskning får 1,1 miljoner ur HRFs fond

  Fyra forskningsprojekt har beviljats sammanlagt över 1,1 miljoner kronor ur HRFs hörselforskningsfond. Pengarna går till forskning om anhörigas betydelse vid hörselrehabilitering, ljudmätningar anpassade för förskolebarn och hur CI-operationer kan ge bättre resultat. Varje år fördelar...

 • Nu tar HRF strid för krav på teleslingor
  Kategori: Nyhet
  Datum: <time datetime="2023-10-18">18 oktober 2023</time>

  Nu tar HRF strid för krav på teleslingor

  Nu mobiliserar HRF för att rädda teleslingorna.
  Boverket vill ta bort kravet på teleslinga eller motsvarande i publika lokaler, för att förenkla byggreglerna. Men försvinner kravet, då försvinner också hörselskadades delaktighet, konstaterar HRF.